Höstmöte 2011

Höstmöte 2011

Årets höstmöte kommer att hållas den 5 December. kl: 18:00 Plats: Mötesplatsen – Gärdehov (ingång i Ishallen mot Johannedalsvägen). Parkera på stora parkeringen.  Föredragningslista • Fastställande av röstlängd för mötet. • Fråga om mötet har blivit behörigen utlyst. • Fastställande av föredragningslista. • Val av ordförande för mötet. • Val av sekreterare för mötet. • Val av […]

Läs mer