Medlemsförmån..

Våren och hur mår gräset..

Ett vanligt förekommande problem med golfbaneskötsel i vårat klimat är det faktum att våra golfbanor invintrar i ett ofta mycket bra skick efter en hel växtsäsong, grönt och välmående gräsytor så långt ögat kan nå. När sedan våren kommer tillbaka med snösmältning och tjällossning som följd, brukar ofta banan ser både inbjudande och lovande ut […]

Läs mer