Årsmöte….

Årsmöte….

…har nu genomförts och 37 medlemmar besökte mötet på Öjestrand GC.

Pär och Paul började med att berätta om vad som gjorts under hösten och vad som var på gång under våren/sommaren 2014.

Det lyckosamma samarbetet med Sundsvalls GK fortsätter, vår klubb har en fortsatt stark ekonomi och organisation, konstaterade Michael Adervall(ordf), i sitt tal på årsmötet 19 mars.

Årsmötet, sa ja till ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Styrelsen kommer 2014 ha 7 ledamöter, där två nya valdes in: Anna-Karin Olsson & Anna Norman. Leena Björklund och Carin Mellberg hade avsagt sig omval.

Vårmöte 13 föredragningslista

Koncern smst 2013

Vårmöte 2013 verksamhetsberättelse

//ÖGC