Årsmöte 2017

Årsmöte 2017

…har nu genomförts och 37 medlemmar besökte mötet på Elite Hotel Knaust.

Mötets ordförande var Jan Eriksson, som höll i mötet utan några konstigheter.

Pär redovisade för verksamheten under 2016.

Styrelsen proposition angående spelrätter togs upp på mötet och medlemmarna röstade enhälligt ja till styrelsens förslag.

Årsmötet, sa ja till ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Årsmötet valde Mats Carlman till ordförande för Öjestrand GC – 2017.

Efter mötet, så berättade Erik Strandqvist lite om vad som händer på banan framöver.

Års_vårmöte 17 föredragningslista

Verksamhetsberättelse 2016 ÖGC

Årsredovisning Club 2016

Styrelsen i Öjestrand Golf Club

Öjestrand GC – proposition spelrätter

Styrelsen för Öjestrand GC föreslår i en proposition att upphöra med kopplingen till att det krävs en spelrätt för att få vara medlem i klubben och spela på banan. Detta gäller både ägande samt lån/hyra av spelrätt.
Motiv: Spelrätten fyller idag ingen praktiskt funktion. Av de ursprungliga 1400 spelrätterna finns nu ca. 950 stycken kvar i medlemmars ägo, resterande del ägs av klubben.
I samarbetet mellan Öjestrand-Sundsvall-Sörfjärden är det viktigt att prisbilden för medlemsformerna ska vara neutral och transparent för att inte locka medlemmar till billigare alternativ. Här blir spelrätten en begränsande faktor för Öjestrand och för att kunna hålla prisneutralt lånar klubben ut spelrätter.
Styrelsens förslag är att ändra stadgarna, §5 SPELRÄTT där kravet på att ha spelrätt för att få vara fullvärdig medlem och spela på banan upphör.

Styrelsen Öjestrand GC
2017-02-26