Starterhjälp söndag Septemberpokalen

Hjälp oss ta tempen på kulturen

Vi på Öjestrand är en av cirka hundra golfklubbar i landet som under ledning av Svenska Golfförbundet påbörjat en utvecklingsresa mot en mer inkluderande och jämställd golf. Läs mer om Vision 50/50 på golf.se/vision5050. Vi vet enligt genomförda undersökningar att en majoritet av de som lämnar golfen uppger att känslan av exkludering är huvudanledningen. De […]

Läs mer