Corona-information

20210601

Covid-19: ordinarie golfregler från 1 juni 2021

Under början av 2020 fanns möjlighet för tävlingsledningar och golfklubbar att införa vissa coronarelaterade undantag till golfreglerna som sammanställts av SGF:s regelkommitté. Dessa försvinner efter 31 maj 2021.

Från och med 1 juni 2021 ska samtliga tävlings- och handicapronder återigen spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

Vi är inte längre tillåtna att lägesförbättra i bunkrar och krattorna är tillbaka. Det är åter valfritt att ta ur flaggstången och hålet får inte längre göras grundare med plastring eller dylikt och resultathantering vid tävling ska följa Regel 3.3b.

20210508
Under pandemin får endast 6 personer vistas i kansli/reception samtidigt.
Vänligen respektera.
Var även försiktig när ni väl är inomhus, håll avstånd.

20210508
Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19
För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets Regelkommitté.
Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är giltiga som handicapronder.

Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröras för att centreras i hålet bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.
Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.
Bunkrar
Bunkerkrattor ska ej användas.
En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll i bunkern inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.
Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.
Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

20210229
Nu under rådande pandemi får endast 17 personer vistas i golfhallen vid ett och samma tillfälle, vänligen respetera. Håll avstånd från varandra och tvätta händerna ofta. Toalett finns i direkt anslutning till hallen.

20201214
På grund av den rådande pandemin och för att inte bidra till ökad smittspridning i särskilt utsatta grupper har vi fattat beslut om att vårsäsongen för Ädelgolfen i golfhallen är inställd, just nu på obestämd tid. Vi följer utvecklingen i landet och återkommer när förutsättingar är ändrade. Men för nu, ingen Ädelgolf på tisdagar i Golfhallen.

2020-11-13
Nu närmar vi oss inomhussäsong och tyvärr ser pandemiläget i Sverige mycket värre ut än alla hoppats på.
Viktig nu när ni tränar i vår golfhall, trängs inte, håll avstånd, toalett finns i anslutning till hallen så ni kan tvätta händer och ÅK INTE TILL HALLEN VID MINSTA FÖRKYLNINGSYMTOM.
Tillsammans håller vi avstånd och håller ut.

2020-06-29

Hantering av scorekort i samband med tävling

Inga byten av scorekort mellan spelare. 

Notera din och i singeltävling en av dina medspelares score, Motsvarande vid partävling. 

Efter avslutad rond, lämna in ditt/ditt lags signerade scorekort till tävlingsledningen på anvisad plats.

Övrig information:

-Handsprit finns vid ingång shop/kansli, vid golfbilarna och ute på varje toalett på banan.

-Vi hanterar alltid scorekort med handskar.

-Håll avstånd till markör vid resultatrapportering.

-Respektera avståndsmarkering i shop/kansli.

-Håll alltid avstånd, minst 1,5 m

-Känner du dig minsta sjuk, stanna hemma.

2020-06-03

Tävla säkert:

Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Golfklubben har möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet från och med 1 juli och i samband med dessa följa tillfälliga tävlingsvillkor, regler och lagar som regeringen beslutat, råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. En tävling kan genomföras med fler än 50 deltagare under förutsättning att tävlingsledningen säkerställer att tävlingen genomförs:

-med enbart löpande start och från ett och samma tee (inga kanonstarter),

-utan gemensam samling vid klubbhus eller första tee,

-utan trängsel eller köbildning på träning- och övningsytor och med erforderligt avstånd mellan utslagsplatserna,

-utan gemensam måltid i inomhuslokal eller tält,

-utan gemensam prisutdelning,

-caddieförbud gäller.

Deltagare uppmanas:

-att inte resa mer än två timmar till tävlingsplatsen,

-ankomma till klubben max en timme före sin starttid,

-lämna klubben senast en timme efter avslutad rond,

-undvika att använda anläggningens omklädningsrum.

För sin egen och andras säkerhet är det varje funktionär och deltagares skyldighet att ha kunskap, kännedom och att strikt följa gällande riktlinjer från myndigheter och SGF.

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är handicapgrundande.

Flaggstången

Flaggstången bör/ska lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröraras för att centreras bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

Bunkrar

Alt. 1 Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Alt. 2 Spelaren bör/ska i möjligaste utsträckning INTE använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Alt. 3 (lokal regel ”lägesförbättring i bunker”) En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

2020-05-26

ÄDELGOLF 2020

Vi står inför en golfsäsong som inte kommer att bli som tidigare och där vi som golfare och privatpersoner måste respektera och förstå det allvarliga läget som drabbat och drabbar hela världen på många olika sätt.

Golfsverige följer myndigheternas beslut och Svenska Golfförbundet har beslutat att inga tävlingar får genomföras under juni månad. 

Detta gäller även klubbtävlingar med konsekvensen att bland annat  Ädelgolfen inte kommer att bedriva någon tävlingsverksamhet under i första hand juni månad. Samma regler gäller för hela Golfsverige. Nytt besked från SGF beräknas komma under första halvan av juni. Förhoppningsvis blir det ett positivt besked och då kör vi igång tävlingsverksamheten så fort vi fått klartecken.

Vi vill ändå uppmana er att fortsätta vara aktiva och spela golf, det är viktigt att röra på sig och vad lämpar sig bättre än golf med inbyggd social distans? Så fortsätt gärna spela på tisdagförmiddagar så vi får fortsätta träffa er här, dock kommer klubben inte tillhandahålla servicen att boka av banan men det går ypperligt förstås att ni bokar egna individuella tider när det passar er.

När vi har ny information så kommer vi att publicera detta på hemsidan.

Med vänliga hälsningar

Tävlingsledningen för Ädelgolfarna/Ledningsgruppen Öjestrands GC

2020-04-08

Uppdatering efter Folkhälsomyndighetens presskonferens idag 8 april.
Det verkar som att kurvan med smittade planar ut något i Sthlm och nu räknar man med att det kommer öka ute i landet istället.
Det är troligt att vi kommer se ökning under närmsta veckorna i vår region, vi får inte slappna av och tänka att faran är över.
Vi behöver er golfare friska, så var noga. Extra nu i påsk, frestas inte att umgås med vänner och bekanta, det kommer fler påskhelger.
Skydda dig och andra.
Håll minst 1,5 m avstånd från varandra (vill ni vara helt på säkra sidan med avstånd, en järn 5 med utsträckt arm)

Tvätta händer hela tiden. Vid minsta förkylningssymtom, stanna hemma, åk inte ut till klubben även om du bara ska träna utomhus.

Vi har ännu en bit kvar til banöppning men detta gäller för nu, senaste uppdateringen från Svenska Golfförbundet.

Klicka är för senaste uppdateringen från Svenska Golfförbundet.

2020-04-02

Digtala verktyg.

Ett viktigt ansvar när det gäller att inte sprida smitta är att inte dela saker mellan varandra, dvs att ta på andras saker så lite som möjligt.

Som ett led i det är det troligt att vi inte kommer använda manuella scorekort i någon stor utsträckning på golfklubbar i sommar så förbered dig redan nu genom att lära känna alla fantastiska digitala verktyg som finns, som tex appen Live Caddie som du kan ladda ner till telefonen.

Har du inte swish än så är det också läge nu att ordna det, det kan din bank hjälpa dig med.

Vi kommer inte ta kontanter i shop och klubbhus i sommar så det är kort och swish som gäller.

2020-03-31

Just nu ser vi över tävlingar och de hänsyner vi behöver ta kopplat till smittspridning:

Varje tävling kommer att bedömas utfrån antal deltagare, tävlingsform osv.

Det vi med säkerhet dock om tävling kan säga är:

-Inga manuella scorekort kommer användas, det finns gott om digitala verktyg för oss golfare att föra score i som du som tävlande kan använda.

-Inga stora gemensamma samlingar inför tävlingar kommer genomföras ( i dagsläget 50 personer eller mer).

-Information inför tävlingar på mail kommer ha grundlig information om vad du som tvälande skall tänka på just vid den aktuella tävlingen,  starthål, prisutdelning mm.

Informtaion kan komma att ändras om rekommendationer och råd ändras.

2020-03-25

Hej kära golfare.

Här följer en uppdatering från klubben kopplat till Coronaviruset och information om träning i golfhallen och golf i sommar.

Vi vet att många är oroliga i dessa tider, för sina nära och kära, sig själv, sitt jobb och vi befinner oss just nu i tider många av oss aldrig upplevt.

Idag har vi smittspridning i hela världen och i stort sett  i hela Sverige och att skydda sig är viktigt. Mycket av ansvaret vilar på oss själva, att vara uppmärksam på symptom, tvätta händerna ofta och stanna hemma om man är sjuk. 

Idag följer vi på golfklubben Folkhälsomyndighetens rådgivning och golfträning i golfhallen kommer fortsätta med de råd som ges för träning då rörelse också är viktigt för folkhälsan. 

Vår PGA -tränare Robin Stålebring informerar sina elever om vilka försiktighetsåtgärder man ska vidta vid träning.

Vi har anslag på alla dörrar in i verksamheten som uppmanar till vaksamhet på minsta symtom, uppmaning om noga hygien och vi ber om extra vaksamhet om man varit på resa utomlands eller i Sverige. Är du sjuk, stanna hemma, blir du dålig under träning, åk hem direkt.

Skulle nya restriktioner komma så kommer vi givetvis att följa dom och är redo att snabbt ändra våra beslut.

Ang golf i sommar:

Golf  är en social sport som bedrivs utomhus, som har avstånd mellan människor, vi har digitala verktyg för att klara oss mycket själva som golfare, vi använder handskar och behöver inte plocka ur flaggan och restaurangen kommer anpassa sig efter de krav som finns för servering m.m.

På det stora hela ser det ljust ut för golfen i sommar tror vi.

Här finns mer information om corona och träning:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

Med vänlig hälsning

Styrelsen Öjestrand GC och klubbledning

Camilla Östling
Ekonomi

Ellen Persson
Kansli

Viktor Häglund
Kansli

Mikael Zetterlund
Bana

Mats Persson
Bana

Maria Persson
Kanslichef

maria@ojestrandgc.se

Klubbchef
070-6021133
ulrika@ojestrandgc.se
Lars Strandqvist


Daniel Gottvall
Bana
070-671 00 95
Eva Strandqvist
Reception

info@ojestrandgc.se
Robin Stålebring
PGA
076-853 19 89
robin.stalebring@pgasweden.golf
Erik Strandqvist
Banchef
070-267 41 33
erik@ojestrandgc.se
Thomas Dahlin
Bana
072-243 9047
Totte Nilsen
Bana
070-215 03 33
Mats Eklund
Ledamot

Susanne Sawert
Ledamot

Annelie Haglund
Sekreterare

Peter Källenfors
Vice ordförande

Mats Carlman
Ledamot

Lennart Häglund
Ordförande

Ingrid Wallner
Ledamot

Bli medlem på Öjestrand GC

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

E-post
info@ojestrandgc.se , för att nå styrelsen: styrelse@ojestrandgc.se

Telefonnummer
060 - 330 10