Covid-19: ordinarie golfregler från 1 juni 2021

Covid-19: ordinarie golfregler från 1 juni 2021

Under början av 2020 fanns möjlighet för tävlingsledningar och golfklubbar att införa vissa coronarelaterade undantag till golfreglerna som sammanställts av SGF:s regelkommitté. Dessa försvinner efter 31 maj 2021.

Från och med 1 juni 2021 ska samtliga tävlings- och handicapronder återigen spelas enligt ordinarie Regler för golfspel.

Vi är inte längre tillåtna att lägesförbättra i bunkrar och krattorna är tillbaka. Det är åter valfritt att ta ur flaggstången och hålet får inte längre göras grundare med plastring eller dylikt och resultathantering vid tävling ska följa Regel 3.3b.