EGA Hcp & Tävlingshandicap

EGA Hcp & Tävlingshandicap

European Golf Association har sedan några år tillbaka introducerat begreppet Exakt Tävlingshandicap (ETH). Systemet siktar till att uppnå en likformig och rättvis handicapsättning i hela Europa som möjliggör för spelare med varierande spelstandard att tävla på lika villkor. Syftet är, för att få hamna i resultatlistan vid en tävling, att spelaren har minst fyra (4) registrerade handicapronder. Dessa ronder är tänkta att spegla någon form av prestation i förhållande till gällande handicap.

Alla som registrerade minst fyra handicapronder under 2015 har ETH (EGA Exakt Tävlingshandicap) under 2016, medan övriga har fått EGA Exakt Handicap. Din HCP-status hittar du på Min Golf under Min HCP. (Med handicapronder avses såväl tävlingsronder som föranmälda sällskapsronder.)

Hur kvalificerar man sig för ETH (EGA Exakt Tävlingshandicap)?

  • Den som under 2015 inte kvalificerat sig för ETH kan göra detta genom att registrera fyra handicapronder under 2016. GIT ger då spelaren automatiskt ETH.
  • Spelare i handicapgrupp 1 (plus – 4,4) som under 2015 inte kvalificerat sig för ETH har möjlighet att spela till sig en sådan genom att förutom tävlingsronder registrera upp till fyra föranmälda sällskapsronder. Dessa ronder måste dock registreras av GIT-administratören.
  • Spelare som under året erhåller sin första hcp i grupp 1-5 har ETH såväl innevarande som nästa år. Spelare i hcp-grupp 6 har alltid ETH.
  • För att man skall behålla statusen EGA Exakt Tävlingshandicap till nästa år, krävs det att man under det innevarande spelåret registrerar minst 4 handicapronder.

Vad gäller för deltagande i klubbens handicaptävlingar?

  • Alla med Exakt Tävlingshandicap eller Exakt Handicap får delta i klubbens handicaptävlingar, förutsatt att kriterierna för tävlingen är uppfyllda (ålder, kön, klass etc.), men endast spelare med Exakt Tävlingshandicap kommer med på resultatlistan.

Har du inte registrerat fyra (4) handicapronder än?

Välkommen ut och spela och registrera din rundor!