Grävning i dammar

Grävning i dammar

Vi har nu grävt ur dammarna på hål 7, 8 och 9.

Dammarna kring green på hål 7, framför tee hål 3 och uppe vid hål 13, 14 kommer vi att gräva ur senare i vinter.

Nedre dammen hål 7:

damm-nedre-hal-7

Övre dammen hål 7:

damm-hal-7

Vänstra dammen Hål 8:

damm-hal-8

Dammen hål 9:

damm-hal-9