Träffa en av våra hålvärdar – Jan Eriksson

Träffa en av våra hålvärdar – Jan Eriksson

Vi som golfklubb är enormt tacksamma för all frivillighjälp vi får och en grupp som finns  nära våra hjärtan är våra hålvärdar.

Här delar en av dom med sig av sina tankar om att vara hålvärd, Jan Eriksson, hål 18.

Är du nyfiken på att vara med i gänget?, ta kontakt med klubbchef Ulrika Westin så slussar hon dig vidare till hålvärdsgruppen. Mail ulrika@ojestrandgc.se

Stort tack Jan och alla frivilliga för alla era timmar och er kärlek till Öjestrand.

” Ofta när jag gått en runda på Öjestrand och kommer till hål 18 , så säger jag ” här är jag hålvärd”.

Reaktionerna på detta är olika men ibland ställs frågan ”vad gör en hålvärd”?.

 Vad gör en hålvärd?

Att vara hålvärd är en syssla som är helt frivillig och naturligtvis helt obetald. När banarbetarna använder sina olika klippare så förblir stora dela av marken runt fairway oklippt, man kommer helt enkelt inte åt alla områden utanför fairway.

Vår uppgift är då att vid några tillfällen per säsong se till att gräs, som ändå kan nås av någon boll som inte går ditt spelaren vill, röjs bort. Vi använder oss då av en röjsåg med tråd.

På senhösten är det ofta dags att ta sig an sly som vuxit upp under sommaren och som inte röjsågen med tråd klara av, vi använder då en sågklinga.

Alla verktyg och bränsle håller klubben med.

Varför skall man vara hålvärd?

När jag blev hålvärd för dåvarande hål 9, idag 18,  visste jag nog inte riktigt vad jag gav mig in på, men jag är fortfarande, efter 24 år, kvar som hålvärd .

För mig personligen är detta ett sätt att, på en lagom nivå, vara engagerad i klubbverksamheten och samtidigt i viss mån påverka verksamheten, åtminstone på ”mitt hål”. 

Öjestrands golfklubb har, som jag ser det, ett stort antal personer som utför frivilligt arbete. Jag tänker då på tävlingskommittén, gruppen som hjälper till med ”dukdragningen ” på våren, starters m.fl.

Men det finns plats för fler. Om du är intresserad av att bli hålvärd så kan du vända dig till greenkeepern Erik, klubbdirektören Ulrika eller Hasse Engberg, som har ett övergripande ansvar för hålvärdarna.

Sist men inte minst, jag har inte sedan jag blev hålvärd behövt köpa en enda golfboll. Gissa varför.”