Hjälp oss ta tempen på kulturen

Hjälp oss ta tempen på kulturen

Vi på Öjestrand är en av cirka hundra golfklubbar i landet som under ledning av Svenska Golfförbundet påbörjat en utvecklingsresa mot en mer inkluderande och jämställd golf. Läs mer om Vision 50/50 golf.se/vision5050.

Vi vet enligt genomförda undersökningar att en majoritet av de som lämnar golfen uppger att känslan av exkludering är huvudanledningen. De upplever inte att de kommit in i gemenskapen och känner sig inte välkomna.

Som en del i utvecklingsprogrammet ingår därför en medlemsenkät, Vision 50/50-enkäten. Den fokuserar på det sociala klimatet och kulturen i golfklubben, hur man som medlem upplever kulturen och klimatet. Svaren ligger till grund för klubbens fortsatta utvecklingsarbete och vi sätter stort värde på din medverkan.

Du kommer inom kort att få ett mejl med inbjudan till enkäten. Undersökningen tar några minuter att besvara och genomförs i samverkan med Svenska Golfförbundet och deras samarbetspartner, analys- och konsultföretaget Players 1st. Dina svar är naturligtvis anonyma.

OBS! Enkäten skickas från Players 1st och kan fastna i SPAM-filter. Om du inte fått något mejl mellan den 19 – 20 augusti, titta i din ”skräppost”.

Vision 50/50-enkäten är en separat enkät. Den 28 augusti kommer klubbens vanliga  medlemsenkät att skickas ut till de medlemmar som ej fått den enkäten tidigare i sommar. Det är en stor hjälp för klubben om du hjälper oss med att fylla i båda enkäterna. DS

Tack på förhand!

Ulrika Westin

Klubbchef