Höstmöte 2014

Höstmöte 2014

Höstmötet har nu genomförts och 33 medlemmar besökte mötet.

Inför Höstmöte 2014

Samarbetet med Sundsvallsavtalet fortsätter att gälla 2015-2016, dessutom så tillkommer Sörfjärdens GK i detta samarbete under 2015.

Höstmötet bestämde följande Avgifter för 2015.

Senior– 4.975 kr (städavgift 300kr ingår)
Junior – 2.125 kr, 18-21 år (städavgift 300, ingår)
Junior – 1.325 kr, 13-17 år
Knatte – 500 kr, upp till 12 år
Studerande – 2.325 kr (studieintyg för heltidsstudier krävs)

Ni som är intresserade av att dela upp betalningen via autogiro, vänligen kontakta Pär på par.magnusson@ojestrandgc.se

Ovanstående medlemskap berättigar våra medlemmar till fritt spel på Sundsvalls GK och Sörfjärdens GK.

Alternativt medlemskap för Dig som spelar få ronder
Medlemsavgift – 900 kr
Greenfeehäfte med 5 Heldagsgreenfee 1350 kr
Grenfeehäfte med 10 Heldagsgreenfee 2500 kr
Det alternativa medlemskapet berättigar till greenfeespel på andra klubbar, men ingår inte i vårt greenfee samarbete med närliggande klubbar.

Styrelsen gav följande budgetförslag för 2015, vilket godkändes av mötesdeltagarna.

Intäkter:
Medlemsavgifter                4 100
Greenfee                            850
Företagsgolf o Reklam           700
Kommittéverksamhet             234
Övriga intäkter                     250
Summa Intäkter                6 134

Kostnader
Golfbana                          -1 690
Personal                          -2 850
Administration                     -650
Fastigheter                         -200
Kommittéverksamhet            -200
Summa Kostnader            -5 590

Resultat före avskrivningar     544
Avskrivningar, räntor            -520

Resultat koncern                  24 TSEK