Höstmöte 2016

Höstmöte 2016

Höstmötet har nu genomförts och 45 medlemmar besökte mötet.

Samarbetet med Öjestrand GC, Sundsvalls GK och Sörfjärdens GK fortsätter att gälla 2017-2018.

Höstmötet beslutade om följande Avgifter för 2017.

Senior – 5.175 kr (städavgift 300kr ingår)
Junior – 2.225 kr, 18-21 år (städavgift 300kr, ingår)
Junior – 1.425 kr, 13-17 år
Knatte – 600 kr, upp till 12 år
Studerande – 2.525 kr (studieintyg för heltidsstudier krävs)

Ovanstående medlemskap berättigar våra medlemmar till fritt spel på Sundsvalls GK & Sörfjärdens GK.

Alternativt medlemskap för Dig som spelar få ronder(50kr rabatt på greenfee)
Medlemsavgift – 900 kr
Greenfeehäfte med 5 Heldagsgreenfee 1.350 kr
Grenfeehäfte med 10 Heldagsgreenfee 2.500 kr
Det alternativa medlemskapet berättigar till greenfeespel på andra klubbar, men ingår inte i vårt greenfee samarbete med närliggande klubbar 

Vardagsmedlem – 4.000 kr
Bokar tider fram till kl. 14.00.
Efter kl. 14.00 och helger erlägges 100,- i greenfee.
Vardagsmedlemskap ingår inte i greenfeesamarbetet mellan
Sundsvalls GK, Timrå GK och Hussborgs GK 

Ny golfare medlem – 4.500kr
Årsavgift, inträdesavgift, lån av spelrätt och nybörjarkurs.

Ny golfare alternativt medlemskap – 3.500kr
Medlemsavgift, 5 greenfee lån av spelrätt och nybörjarkurs.

Ni som är intresserade av att dela upp betalningen via autogiro, vänligen kontakta Pär på par.magnusson@ojestrandgc.se

Styrelsen la fram ett budgetförslag för 2017 enligt bifogat dokuent ”hostmote-2016-info”, detta förslag godkändes av mötesdeltagarna.

hostmote-2016-info

Lennart Häglund från styrelsen höll ett föredrag angående Öjestrands spelrätter. Lennart berättade om historik, bakgrund och nuvarande status på våra spelrätter. Mer info om detta föredrag kommer via mail till våra medlemmar.

Vi tackar Jan Eriksson – mötesordförande, för ett snyggt genomfört möte.

/Styrelsen