Höstmöte 2018

Höstmöte 2018

Höstmötet har nu genomförts och 52 medlemmar besökte mötet. Vi startade med höstmötet enligt föredragningslistan.

Därefter berättade Erik och Pär lite om vad som har hänt/händer på Öjestrand: Vad vi har gjort under 2018 + vad vi kommer att göra 2019.

Lena Lindström – Klubbrådgivare på SGF(Svenska Golfförbundet), Anna-Karin Olsson(styrelsen ÖGC, processledare 50/50) och Pär berättade lite kring vårt jobb med visionsarbete 50/50, som påbörjades våren 2017.

  

Nyköpings GK och Öjestrand GC blev de första godkända klubbarna i Svenska Golfförbundets jämställdhetsutbildning Vision 50/50. De fick utmärkelsen vid respektive höstmöte den 27 november.

Cirka 75 av landets drygt 450 golfklubbar och 21 distriktsförbund har påbörjat Golfsveriges digitala klubbutvecklingsprogram Vision 50/50 sedan lanseringen 2017. Nu har de två första golfklubbarna genomgått hela utbildningen och integrerat jämställdhetsarbetet som självklar del av klubbens övergripande verksamhet.

– Det här är en viktig milstolpe i vårt långsiktiga arbete att göra golfen mer jämställd och inkluderande för alla som vill spela golf. Ett stort grattis till Nyköping, Öjestrand och alla klubbar som gör ett fantastiskt arbete med de här ibland utmanande frågorna, säger Maria Möller, ordförande i Svenska Golfförbundet.

– Genom Vision 50/50 jobbar Golfsverige bort exkluderande traditioner, för att istället fokusera på unika värden som gemenskap, ärlighet och rent spel, naturupplevelse, friskvård och idrott hela livet – för alla, säger Maria Möller.

Motivering: Diplom tilldelas Nyköpings Golfklubb / Öjestrands Golf Club för att framgångsrikt ha genomgått Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 och påbörjat ett målmedvetet och långsiktigt arbete för att bli en mer jämställd och inkluderande golfklubb.

Styrelsen la fram ett budgetförslag för 2019 enligt bifogat dokument ”höstmöte 18 verksamhetsplan budget mm”, detta förslag godkändes av mötesdeltagarna.

höstmöte 18 verksamhetsplan budget mm

Se bifogat mötesprotokoll – Höstmöte_20181127

Vi tackar Jan Eriksson – mötesordförande, för ett snyggt genomfört möte.

/Styrelsen