Höstmöte 2021

Höstmöte 2021

Sätt redan nu av datum för höstmötet.

25 november, plats meddelas senare.

Stadgarna säger avseende förslag/motioner:

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV VÅR- HÖSTMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av vår- och höstmöten.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast vid utgången av februari för vårmötet och senast vid utgången av oktober för höstmötet. Styrelsen skall till vår- och höstmötena avge skriftligt yttrande över motionen.

Du sänder din motion till styrelse@ojestrandgc.se

 

Hur skriver man en motion?

En motion/förslag skall ha en bestämd form för att styrelse och övriga medlemmar skall kunna ta ställning till motionärens förslag.

Så här skriver du en motion:

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
  2. Skriv vad ärendet handlar om.
  3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
  4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
  5. Maila motionen till styrelse@ojestrandgc.se

Exempel:

Mindre vinter.

Jag tycker vintrarna i Norrland är alldeles för långa och golfuppehållet ger mig stora abstinensbesvär när jag inte får spela golf.

Jag föreslår att mötet röstar ja till att korta längden på vintern.

Hälsningar

Sommar Sommarson