Höstmötet 2022

Höstmötet 2022

Igår tisdag den 22 november genomfördes klubbens höstmöte för säsongen 2022 ute på Öjestrand i golfhallen.
 
Mötet inleddes med att klubbens ordförande Lennart Häglund bl a redogjorde på vilket sätt klubben har jobbat med att förbättra resultatet i undersökningen Players First. Därefter visades den fina utvecklingen som klubben har haft i just Players First under den gångna säsongen.
 
Sedan öppnades mötet och Jan Eriksson valdes till mötets ordförande som med erfaren hand sedan ledde oss genom höstmötet. Budget, verksamhetsplan och ägardirektiv klubbades igenom tillsammans med en höjning av spelavgiften till nästa säsong med 300 kr för fullvärdiga medlemmar alla kategorier förutom knattar (0-12 år) där höjningen blev 200 kr. Dom nya avgifterna för kommande säsong blir således:

Seniorer: 6.125 kr

Juniorer 0-12 år: 800 kr

Juniorer 13-17 år: 2.375 kr

Juniorer 18-21 år: 3.275 kr

Heltidsstuderande (intyg för heltidsstudier krävs): 3.475 kr

Greenfeemedlemsskap: 900 kr

Passiv medlem: 500 kr

Totalt deltog och fikade 40 st medlemmar. Tack för att ni tog er tid att komma!