Information om årsmötet/stämma 2020

Information om årsmötet/stämma 2020

Information om årsmötet/stämma 2020

Vi som klubb har ett stort ansvar för människors säkerhet när man vistas hos oss och nu under rådanden pandemi är det ansvaret extra stort.

Detta har gjort att vi i samråd med Svenska Golfförbundet följer många andra föreningars exempel och skjuter årsmötet till förhoppningsvis augusti eller september.

Det är viktigt ur demokratisynpunkt att alla har möjlighet att komma för att göra sin röst hörd och just nu är det inte genomförbart ur hälsosynpunkt.

Vänliga hälsningar

Styrelse och ledning Öjestrand GC