Information om fakturering medlemskap 2020

Information om fakturering medlemskap 2020

För er information så kommer fakturorna för nya årets medlemsavgifter att sändas ut i januari.

Avgifterna för medlemskap 2020 hittar du här:  Medlemsavgifter 2020

Om du redan nu vet att du vill ändra ditt medlemskap för 2020, vänligen maila på info@ojestrandgc.se så behöver vi inte besvära dig med fel faktura.

Hälsningar från klubben 🙂