Rensning av vass..

Rensning av vass..

på hål 11. Där röjer Lennart Andersson, Lennart Hernell, L-E Berg & Janne Svedlund diken och vatten.

151008 hemsidan