Klubbchefsreflektioner augusti 2020

Klubbchefsreflektioner augusti 2020

Så här i det vi kan kalla mitt av säsongen och efter det som är en av våra juveler, golfveckan, måste jag skriva några rader om säsongen så här långt.
Egna tankar och reflektion.
Föga kunde någon ana hur hårt Corona-pandemin skulle slå mot världen, och fortsatt gör.
Ingen kunde förutse vidden och konsekvenserna av påverkan i samhälle och människors liv.
Länge visste vi inte om vi ens skulle få spela golf över huvud taget och när det väl blev ok, hur skulle formerna för det vara?
När det väl stod klart att golf var en sport vi skulle kunna utöva kom boomen, aldrig kunde någon golfklubb ana det oerhörda tryck som direkt uppstod.
Behovet att få komma ut från karantän, ur ensamarbete hemma, att hitta någon värdefull sysselsättning har översköljt alla golfklubbar i hela Sverige och definitivt oss på Öjestrand.
Det har inneburit hårda påfrestningar på bana, organisation, medlemmar och vi kommer innan året är slut få se ökade kostnader, ökat slitage och en organisation som arbetat i princip dag och natt.

Men jag vill verkligen ta tillfället i akt att se allt det positiva.
Under normala omständigheter så är nedan punkter helt fantastiskt att få uppleva för vilken verksamhet som helst.
Tänk att vi, klubb och PRO, är så omtyckta som klubb att vi attraherat så många nya medlemmar. Och ni nya, ha tålamod – ni kommer komma ut och spela golf, det är bara en oerhört annorlunda sommar.
Tänk vilken fantastisk organisation vi har som sträcker sig längre än man kan förvänta sig när verksamheten kräver det för att så många som möjligt ska få spela golf.
Tänk att kansliet fungerat så strålande bra trots att vi i princip enbart är nya medarbetare, mycket tack vare helt rätt personer och ett fantastiskt mentorskap i Lasse Strandqvist och Eva.
Tänk alla glada miner ute på banan när jag mött Erik Strandqvist med banarbetarna vid 06 på morgonen som trots flera timmars jobb redan glatt vinkar hej.
Tänk vilken fantastisk frivilligkår vi har som ställt upp med jobb som behövts göras helt på egen frivillig tid.
Tänk alla sponsorer och partners som trots egna osäkra tider i sina verksamheter ändå stannat med oss och fortsatt ge sitt stöd.
Tänk vilken fantastisk fin anläggning vi har, välskött, vacker, älskad.

Allt detta måste vi tillsammans komma ihåg när ni kanske inte kommer ut just på den tid ni önskar för det är mycket bokat.
Organisationen har fått ta mycket skäll denna sommar och det har känts i våra hjärtan då vi enbart är satta att driva verksamheten så väl vi bara kan utifrån de direktiv och förutsättningar vi har.
Men vi har också fått mycket beröm för den stämning som är på klubben, att det händer många roliga saker, att vi har bra kvalitét och att man älskar sin klubb. Tack.
Tillsammans är vi våra värderingar Glädje, Gemenskap och kvalitet.

Er klubbchef
Ulrika Westin