Klubbinformation kopplat till Coronaviruset

Klubbinformation kopplat till Coronaviruset

Hej kära golfare.

Här följer en uppdatering från klubben kopplat till Coronaviruset och information om träning i golfhallen och golf i sommar.

Vi vet att många är oroliga i dessa tider, för sina nära och kära, sig själv, sitt jobb och vi befinner oss just nu i tider många av oss aldrig upplevt.

Idag har vi smittspridning i hela världen och i stort sett  i hela Sverige och att skydda sig är viktigt. Mycket av ansvaret vilar på oss själva, att vara uppmärksam på symptom, tvätta händerna ofta och stanna hemma om man är sjuk. 

Idag följer vi på golfklubben Folkhälsomyndighetens rådgivning och golfträning i golfhallen kommer fortsätta med de råd som ges för träning då rörelse också är viktigt för folkhälsan. 

Vår PGA -tränare Robin Stålebring informerar sina elever om vilka försiktighetsåtgärder man ska vidta vid träning.

Vi har anslag på alla dörrar in i verksamheten som uppmanar till vaksamhet på minsta symtom, uppmaning om noga hygien och vi ber om extra vaksamhet om man varit på resa utomlands eller i Sverige. Är du sjuk, stanna hemma, blir du dålig under träning, åk hem direkt.

Skulle nya restriktioner komma så kommer vi givetvis att följa dom och är redo att snabbt ändra våra beslut.

Ang golf i sommar:

Golf  är en social sport som bedrivs utomhus, som har avstånd mellan människor, vi har digitala verktyg för att klara oss mycket själva som golfare, vi använder handskar och behöver inte plocka ur flaggan och restaurangen kommer anpassa sig efter de krav som finns för servering m.m.

På det stora hela ser det ljust ut för golfen i sommar tror vi.

Här finns mer information om corona och träning:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen Öjestrand GC och klubbledning