Lär dig laga nedslagsmärken och uppslagen torv

Lär dig laga nedslagsmärken och uppslagen torv

Var rädd om vår fina bana

Nedslagsmärken:

Du MÅSTE laga nedslagsmärken på green, självklart ditt eget, men laga gärna fler.           

Klicka här för film om hur du lagar rätt

Du SKA  lägga tillbaka din uppslagna torv på fairway. Gräset läker och fäster inom ett par dagar under sommaren. Om torven inte läggs tillbaka, kan det ta flera veckor innan skadan läkt. På våren och hösten är det extra viktigt eftersom läktiden är längre då och rötterna inte lika starka.

Så här lagar du uppslagen torv på rätt sätt:

-Återplacera torvan åt rätt håll.

-Jämna till genom att trampa på torvan och området kring skadan.

-Lägg tillbaka andras torvor.      

-OBS!

Detta får inte hända: Uppslagsmärke på green. Detta har hänt för oss nu på hål 9.