Medaljer – KM

Medaljer – KM

Bästa medlemmar och speciellt vinnare i vårt KM.
Tanken var att dela ut medaljerna på vårt höstmöte men med den ökade smittspridningen i landet och vår region ej undantagen, kan vi inte genomföra detta.
Höstmötet kommer bereda plats först och främst till de som anmält sig för mötets agenda, men misströsta ej. Vi återkommer om hur de gyllene medaljerna skall komma till sina ägare.
Med hopp om förståelse.