Nu blir vi än mer miljövänliga

Nu blir vi än mer miljövänliga

Äntligen har vi påbörjat installationen av vår solcellspark.
Pandemin med stängda landsgränser etc har försenat projektet ca 2 månader. Väl i drift är planen att vi baserat på ett normalår kommer att producera ca 40 % av vårt energibehov i egen regi. Utrustningens livslängd är ca 30 år och miljoninvesteringen beräknas vara betald inom ca 9 år. Om länsstyrelsen har bidragspengar kvar i sin bidragspott när vi är klara för redovisning av projektet kan vi få tillbaka upptill 20% av investeringen. Med bäst möjligt utfall kan återbetalningstiden därför bli ca 7-8 år och sedan är den producerade energimängden gratis under de resterande dryga 20 åren. Våra egna insatser i form av markarbeten etc utgör också en viktig insats för reducerad kostnad. Vi har i samråd med entreprenören JN Solar samt den konsult som utvärderat inkomna anbud, Lars Andrèn / Drivkraft, valt att placera utrustningen på backen av kostnadsskäl. Dessutom kan vi enkelt bygga ut anläggningen om framtida energipris motiverar ytterligare investeringar.

Det enda vi saknar nu är ett sponsrat namn på vår solcellspark. Att bygga varumärke kring ren energi borde vara intressant och därmed en god investering.

Er ordförande – Mats Carlman