Nu kommer Players 1

Nu kommer Players 1

Vad tycker du om klubben?

Andra utskicket på gång!

Den 26 augusti distribueras det andra utskicket av årets medlemsundersökning, Players 1st till klubbens medlemmar. Undersökningen genomförs av det danska företaget Players 1st i samarbete med Svenska Golfförbundet, där över 360 svenska golfklubbar deltar. Players 1st är ett utmärkt verktyg för klubbens ledning att ta reda på vad ni medlemmar har för syn på verksamhet och anläggning. Resultatet ligger till stor del som grund för vårt arbete med att göra rätt prioriteringar och sätta upp mål för klubbens framtid.

Undersökningen går ut via mail vid två tillfällen per säsong, till hälften av medlemmarna vid varje tillfälle. För de klubbar som valt att använda sig av ett (1) utskickstillfälle, är det nu, den 28 augusti som gäller och på dessa klubbar får samtliga medlemmar utskicket samma dag. Första undersökningen för året skickades ut den 24 juni och den andra den 26 augusti. I undersökningen, som skickas till aktiva medlemmar över 18 år, ställs frågor om bland annat bana, klubbliv, restaurang, ledning och träning.

Ditt svar är viktigt

Då utvecklingen av klubben och vår verksamhet bygger på vad ni medlemmar vill är det viktigt att du som medlem svarar. Ju fler svar, desto bättre beslutsunderlag. Tänk på att undersökningen skickas från Players 1st, varför det i vissa fall kan fastna i SPAM-filter.

Bästa hälsningar Team Öjestrand

Players 1st – Know your players’ needs