Ny grupp för en välkomnade väg in i klubben

Ny grupp för en välkomnade väg in i klubben

Vi vet att det ibland kan kännas jobbigt att komma ut på golfbanan när man är ny för golfen och klubben och vi vill hjälpa till med insteget i klubbgemenskapen.

Öjestrands värderingear Gemenskap – Glädje – Kvalitet ska genomsyra allt vi gör och den här gruppen ska absolut skriva under på det 
I den här gruppen finns dom som vill vara fadder för nybörjare, dvs kan spela med som mer erfarna goflare med nybörjare och ge lite tips och trix men framförallt sällskap för nya som kanske inte känner så många i klubben. Du som är nybörjare kan i den här gruppen fråga efter faddrar och föreslå tid att spela golf likväl som du som är fadder kan skriva och fråga om sällskap till en runda om du har plats över i din boll. Så ömsesidiga frågor om rundor kan läggas ut här.
Huvudsaken är att vi ska känna gemenskap och glädje kring golfen och bli än bättre golfare.

Gruppen hittar du på Facebook och den heter ”Öjestrand GC Fadder och Nybörjargrupp”

Du kan även klicka här för att komma direkt till gruppen

// Ulrika -Klubbchef