Öjestrand GC rekommendation

Öjestrand GC rekommendation

För att snabba på spelet lite, så har Öjestrand GC beslutat att införa nedanstående rekommendation 2012:

På tee är det lämpligt, att den som slår kortast startar, om ni är ”hack i häl”

Annars slår den, som först är klar.

”Honnören” används i matchspel och om alla är klara samtidigt.’

”FÖRST KLAR – SLÅR FÖRST”