Ordförande har ordet

Ordförande har ordet

Hej alla,
En av de mest prioriterade åtgärderna från ledningen, har varit att jobba med de svar, och synpunkter vi fått från medlemmar och gäster i ”Players 1st” -enkäten. Nu har första delen av enkäten skickats till några av er samt till alla gäster som hittills besökt Öjestrand. Då vi fått en del kritik i tidigare mätningar vilket gjort att vårt index sjunkit, har vi från ledningen prioriterat åtgärder för att vända trenden. Jag har också varit tydlig med att vi ska vara transparenta och löpande redovisa resultaten. Sammanställningen är inte helt klar från golfförbundet men vi kan redan nu se vårt resultat och det är mycket glädjande. Vi har enbart fått beröm och vi kommer att få ett klart högre index. I slutet av säsongen kommer resterande medlemmar samt nya gäster få en andra omgång av Players 1st. Det är bra om så många som möjligt tar sig tid att svara på enkäten.
Jag vill tacka alla som bidragit till detta fina resultat. Erik såklart, med ansvar över reception/kansli och bana. All personal i kansliet med sitt fina bemötande till medlemmar och gäster. Banpersonalen som jobbat många extra timmar med banan, som efter en tuff vår sakta blir bättre och bättre. Restaurangen (Erika och Anders m. personal), toppklass. PRO Robin Stålebring – hög nivå som vanligt. Hålvärdar som jobbar på sina respektive hål, ni utgör ett värdefullt stöd till banpersonalen. Klubbvärdarna, det känns proffsigt att bli mött av en representant från klubben och ni får mycket beröm av våra gäster. Medlems-, junior-, och damkommittéerna med mycket aktiviteter och såklart utegruppen, som gjort fint runt restaurang, kansli och första tee. Om man omger sig med tillräckligt många bra människor är det lätt att vara ordförande.
Nu ser jag fram mot golfveckan. Den kommer att bli jättebra. Om det hade varit möjligt att påverka vädret så tror jag vi hade fixat det också.
Vi ses till veckan,
Lennart Häglund, ordförande