Regler 2016

Regler 2016

Svenska Golfförbundet har publicerat ett antal regelfilmer som kan hjälpa dig på banan.

Filmerna förklarar på ett enkelt sätt några av de viktigaste reglerna inom golfen. Titta gärna inför säsongen.

https://www.youtube.com/watch?v=l5chl17Z4-c&feature=youtu.be&list=PLdqrx-2O3mDyyBxYdj-ZFjjJSEK1rtjAV

Regel 5:15 i tävlingshandboken anger vilka som får spela från en avvikande tee (dvs kortare eller längre bana) än ordinarie tee i klubbtävlingar.

2016 – den generella bestämmelsen att D70 och H75 samt F/P12 har rätt att välja en främre tee tas bort och blir en rekommendation, men enbart om båda könen har möjlighet att välja en främre tee.

Viktiga förändringar:

Den största nyheten inför kommande år är givetvis ankringsförbudet (Regel 14-1b). Regeln innebär att ett golfslag inte får slås med klubban ankrad mot kroppen. Långa putters förbjuds inte, men de får inte ankras mot kroppen. Regeln innebär att handicapgrundande ronder eller tävlingar inte får spelas med hjälp av ankrade golfslag.

Den förändringen meddelades redan våren 2013 men träder i kraft 1 januari 2016.

Vilka är då de viktigaste förändringarna i övrigt i denna utgåva?

* Regel 6-6d – fel score på hål:

Regelverket tar tag i effekten av en ”läktardomare”. Det är till exempel en TV-tittare som ser ett regelbrott på TV och sedan ringer till tävlingsledningen. Tävlingsledningen får detta rapporterat till sig efter att spelaren omedveten om sitt regelbrott signerat och lämnat in scorekortet, men innan tävlingen avslutats.

Spelaren blir inte diskvalificerad för att lämnat in en lägre score än han hade när detta berodde på att han underlåtit att ta upp en plikt han, innan han lämnade in scorekortet, inte visste att han fått. Spelaren får istället plikt enligt den gällande regeln och ytterligare två slags plikt för varje hål där han brutit mot Regel 6-6d. Spelaren blir kvar i tävlingen.

* Regel 18-2:

Boll i vila rubbad av spelaren är nu (2015) uppdelad i allmänt och efter adressering. Från och med 2016 försvinner denna uppdelning. Nu handlar det bara om fakta. Har spelaren förorsakat att bollen rört sig eller ej? Det är ingen ändring vad gäller plikten, utan den fortsätter vara ett slags plikt och återplacering.

* Lokala regeln om avståndsmätare:

Förutsatt att det finns en lokal regel som tillåter avståndsmätare är det från årsskiftet i princip tillåtet att använda alla avståndsmätare som finns på marknaden. Även de avståndsmätare som tidigare var förbjudna då de hade inbyggda förbjudna funktioner blir då tillåtna, huvudsaken är att spelaren inte använder någon av de förbjudna funktionerna.

I R&A:s senaste utgåva av regelboken finns en uppdatering rörande regel 3-1b om amatörbestämmelserna.

Enligt den regeln har amatörer tidigare inte kunnat vara med och spela om prispengar.

Från och med 1 januari kommer det dock att vara tillåtet – men enbart om pengarna doneras till en välgörenhetsorganisation som har godkänts i förväg av tävlingsledningen.