STORT tack Ulrika!

STORT tack Ulrika!

Stort tack! 

Så är då dagen inne. Idag den 12 november 2022 gör du Ulrika din sista arbetsdag som  anställd och klubbchef hos oss på Öjestrand. 

Som ordförande och representant för klubben vill jag/vi därför tacka dig för den här tiden. Det  har gått tre år sen du anställdes och mycket har hänt. Du har på ett lysande sätt tagit hand om  både stort och smått, vårdat medlemmar, sponsorer och gäster och flitigt rapporterat till mig  och styrelsen. Tror pandemin blev lärorik för oss alla då den ställde helt nya krav på hur vi  skulle bedriva vår verksamhet, men du guidade oss genom den också på bästa sätt. 

Jag/vi önskar lycka till med nya karriären i ditt eget företag. Vi syns på banan nästa säsong.

//Lennart Häglund, ordförande