Tack för välbesökt höstmöte

Tack för välbesökt höstmöte

Så har vårt höstmöte gått av stapeln den 26 november på Elite Knaust Hotell.

Stort tack alla som kom till vårt välbesökta möte och extra tack till våra gäster Per Felländer som ledde oss in i det nya HCP-systemet och Christer Jonasson som föreläste om delar av sin journalistkarriär.

På mötet delades även guldmedaljer ut till årets KMvinnare, de som inte var på plats kommer få sina medaljer på annat sätt förstås.

Beslut fattades om budget, ändringar i stadgar samt nya avgifter för 2020.

Tack igen alla som kom // Styrelsen och ledning.