Tack till er som tävlade Zonta-golfen

Tack till er som tävlade Zonta-golfen

I helgen arrangerades en av årets viktigaste tävlingar helt till förmån till Zonta International. Tack alla som var med och tävlade friskt. All intäkt denna dag tillföll det viktiga ändamålet och tillsammans bidrog ni till mer än 30000 kronor in till Zonta.

”Mission
En värld i vilken kvinnors rättigheter ses som mänskliga rättigheter och där varje kvinna har möjlighet att nå sin fulla potential. En värld där varje kvinna är läs- och skrivkunnig och har tillgång till utbildning, hälsovård, juridiska och ekonomiska resurser på samma nivå som män. En värld där ingen kvinna lever i rädsla för våld.

Om
Nätverket Zonta Internationell bildar opinion och stärker kvinnans ställning i världen. Ett unikt internationellt nätverk, kvinnor som hjälper kvinnor.

Zonta International har över 30.000 medlemmar i 67 länder. Organisationen grundades 1919 i USA. I Sverige bildades den första klubben 1935.
Zonta har rådgivande statut i FN och Europarådet inom olika områden. Våra Internationella Projekt arbetar vi tillsammans med olika FN-organ.”