Tävla

2020 års tävlingsprogram.

Som alltid hittar du våra tävlingar på Min Golf.

Klicka för tävlingsprogram

 

20200626

Hantering av scorekort under Corona-pandemin

Inga byten av scorekort mellan spelare. 

Notera din och i singeltävling en av dina medspelares score, Motsvarande vid partävling. 

Efter avslutad rond, lämna in ditt/ditt lags signerade scorekort till tävlingsledningen på anvisad plats.

Övrig information:

-Handsprit finns vid ingång shop/kansli, vid golfbilarna och ute på varje toalett på banan.

-Vi hanterar alltid scorekort med handskar.

-Håll avstånd till markör vid resultatrapportering.

-Respektera avståndsmarkering i shop/kansli.

-Håll alltid avstånd, minst 1,5 m

-Känner du dig minsta sjuk, stanna hemma.

Lycka till – tävlingskomittén

 

20200610

Tävlingar 2020

Ons 10/6 08.00 öppnar vi upp tävlingsprogrammet men med några undantag för vissa tävlingar i augusti och september. Detta pga oklarheter som är kopplade till Coronapandemin.
Viss fördröjning efter publiceringen får vi räkna med då systemet uppdateras centralt med jämna mellanrum.

20200605

Tävlingsprogram
Efter att Golfsverige fått klartecken från Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet har Öjestrands GC justerat och anpassat säsongens tävlingar efter gällande tävlingsbestämmelser.
Dock kvarstår frågan om hur många deltagare det får vara på respektive tävling. Beslut tas under vecka 24 och när vi fått besked kommer tävlingsprogrammet för 2020 att publiceras på Min Golf.
Vi rekommenderar att ni håller er uppdaterade via hemsidan och då under fliken Tävla.

20200603

Riktlinjer för tävlingsverksamhet

Golfklubben har möjlighet att bedriva tävlingsverksamhet från och med 1 juli och i samband med dessa följa tillfälliga tävlingsvillkor, regler och lagar som regeringen beslutat, råd och riktlinjer från Folkhälsomyndigheten. En tävling kan genomföras med fler än 50 deltagare under förutsättning att tävlingsledningen säkerställer att tävlingen genomförs:

-med enbart löpande start och från ett och samma tee (inga kanonstarter),

-utan gemensam samling vid klubbhus eller första tee,

-utan trängsel eller köbildning på träning- och övningsytor och med erforderligt avstånd mellan utslagsplatserna,

-utan gemensam måltid i inomhuslokal eller tält,

-utan gemensam prisutdelning,

-caddieförbud gäller.

 

Deltagare uppmanas:

-ankomma till klubben max en timme före sin starttid,

-lämna klubben senast en timme efter avslutad rond,

-undvika att använda anläggningens omklädningsrum.

 

För sin egen och andras säkerhet är det varje funktionär och deltagares skyldighet att ha kunskap, kännedom och att strikt följa gällande riktlinjer från myndigheter och SGF.

 

Tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Covid-19

För att minska risken för smittspridning under rådande coronapandemi gäller nedanstående tillfälliga lokala ordningsföreskrifter vid spel och tävling på vår anläggning tills annat meddelas. Rekommendationerna är sammanställda av R&A och Svenska Golfförbundets regelkommitté.

Ronder spelade enligt dessa råd och riktlinjer är handicapgrundande.

Flaggstången

Flaggstången bör/ska lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste vidröraras för att centreras bör spelaren använda handske, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör spelaren använda handske.

 

Bunkrar

Alt. 1 Bunkerkrattor ska ej användas. Spelaren bör/ska efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Alt. 2 Spelaren bör/ska i möjligaste utsträckning INTE använda bunkerkrattor. Efter att ett slag eller annan åtgärd gjorts i en bunker bör spelaren jämna ut sanden med sin fot eller en klubba.

Alt. 3 (lokal regel ”lägesförbättring i bunker”) En spelare vars boll ligger i en bunker får utan plikt placera en boll inom en klubblängd från den ursprungliga bollens läge, dock ej närmare hål.

 

Brott mot ordningsföreskrift är inte pliktbelagt men ingår i det uppförande som förväntas av alla spelare enligt Regel 1.2a.

 

Camilla Östling
Ekonomi

Ellen Persson
Kansli

Viktor Häglund
Kansli

Mikael Zetterlund
Bana

Mats Persson
Bana

Maria Persson
Kanslichef

maria@ojestrandgc.se

Klubbchef
070-6021133
ulrika@ojestrandgc.se
Lars Strandqvist


Daniel Gottvall
Bana
070-671 00 95
Eva Strandqvist
Reception

info@ojestrandgc.se
Robin Stålebring
PGA
076-853 19 89
robin.stalebring@pgasweden.com
Erik Strandqvist
Banchef
070-267 41 33
erik@ojestrandgc.se
Thomas Dahlin
Bana
072-243 9047
Totte Nilsen
Bana
070-215 03 33
Mats Eklund
Ledamot

Susanne Sawert
Ledamot

Annelie Haglund
Sekreterare

Peter Källenfors
Ledamot

Mats Carlman
Ledamot

Lennart Häglund
Ordförande

Ingrid Wallner
Ledamot

Bli medlem på Öjestrand GC

Fyll i formuläret så återkommer vi så fort som möjligt.

E-post
info@ojestrandgc.se , för att nå styrelsen: styrelse@ojestrandgc.se

Telefonnummer
060 - 330 10