Välkommen på höstmöte

Välkommen på höstmöte

Kära medlem, varmt välkommen på höstmöte.

Se detta som en första information för att kunna boka in datum.

Kallelse jämte preliminär föredragningslista översändes/anslås  senast 14 dagar före mötet.

I år bjuder vi på  en intressant föreläsning, Sportjournalist Christer Jonasson kommer dela med sig av glimtar av sin spännande journalistkarriär 30 minuter innan vi drar igång mötet.

Motioner skall ha inkommit senast 27 oktober till info@ojestrandgc.se

Vi kommer även på Höstmötet ha prisutdelning för årets Klubbmästerskap.

 

Plats: Hotel Knaust

När: 26 november

Tid: 1900

 

Varm välkommen styrelse och ledning