Välkommen till en kväll om bin – små djur med stort värde.

Välkommen till en kväll om bin – små djur med stort värde.

Välkommen till en kväll om honungsbin och provsmakning av honung den 29 april kl 19.00 i vår golfhall.
Vi som golfklubb har ett stort ansvar för vår miljö och har en viktig uppgift, hålla vårt landskap öppet med så liten miljöpåverkan som möjligt och verka för biologisk mångfald.
Som en del i detta undersöker vi intresset för delägarskap i ett bisamhälle och startar med en intressant föreläsning om bin och dess samhälle. Du kommer under kvällen få veta mer om hur du kan bli delägare i Öjestrands eget bisamhälle och vad det innebär.
Anna-Karin från BEEhappy visar och berättar om superorganismen, bisamhället, som lever i bikupan.
Vi får följa bisamhället under ett år och får inblick i hur sinnrikt det fungerar med drottning, drönare och arbetsbin.
Vi avrundar med att provsmaka honung.
Anmälan:
http://simplesignup.se/event/165346-bin-en-kvaell-om-smaa-djur-med-stort-vaerde

Varmt välkommen önskar Öjestrand Golf Club i samarbete med Anna-Karin Johansson, BeeHappy