Vår och höstmöte 26 november

Vår och höstmöte 26 november

Vårt höstmöte närmar sig så notera datum 26 november, kvällstid.
Exakt tid och plats kommer inom kort i separat inbjudan.
Årets möte kommer vara lite annorlunda då det även kommer innehålla vårmötet som blev framflyttat på grund av Corona så vi ska avhandla både vår och höstmöte vid samma tillfälle.
Du som har något ärende du vill motionera om kan redan nu sända in motioner på styrelse@ojestrandgc.se
Motioner skall enligt stadgarna vara insända 4 veckor innan möte, dvs senast den 29 oktober i detta fall, för att styrelsen skall kunna behandla dem.

Team Öjestrand