Vårmöte 2020 – Boka den 30 mars

Vårmöte 2020 – Boka den 30 mars

Hej alla medlemmar.

Notera datum för 2020 årsmöte, vårmöte.
Vi ses i vår fina golfhall måndag 30 mars kl 19.00

Agenda/föredragningslista publiceras här på hemsida och via mail senast 14 dgr innan mötet.

Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast 4 veckor innan mötet, maila dina förslag till styrelsen på info@ojestrandgc.se

Skriv ”motion årsmöte” i ämnesraden.

Hälsningar från er styrelse