Baninfo 2019

Baninfo 2019

190927:

Frosten börjar släppa, men än är det inte spelbart tyvärr. Vi räknar med att öppna banan 8:30. Välkomna!

/Erik

190926:

Frosten släpper och vi kommer att öppna banan kl 8:40. Välkomna!

/Erik

190923:

Frosten släpper och vi öppnar banan kl 9:00. Välkomna!

/Erik

190917:

Nu har det hunnit bli mitten på september med allt vad det innebär. Mörkret hänger sig kvar längre på morgonen och infaller tidigare på kvällen. Även temperaturerna börjar så sakteliga att sjunka. Redan till slutet av veckan så har man lovat temperaturer ner mot 0, med andra ord så är risken för frost överhängande hädanefter. Vi vill därför påminna om vad som gäller vid frost:

*Om banan håller stängt så länge det är frost, så brinner (fryser) den bokade tiden inne. Om ni med andra ord har bokat en tid kl 8 och banan är stängd tills 8:30 pga frost, så går den bokade tiden förlorad.

*Det är absolut förbjudet att beträda frostfrusen mark! Kolla gärna på denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=zkoWWrHzuAg

Vi hoppas att alla respekterar detta, och så ser vi fram emot en fin höst!

/Erik

190909:

Höstens regn fortsätter tyvärr att falla. Lägg därmed till den minimala avdunstningen så resulterar det i en blöt bana med mjuka, blöta och tråkiga spelytor. Prognosen för resten av veckan ser dessutom i skrivande stund dyster ut. Vårt fokus kommer därför att ligga på att skapa så torra ytor som möjligt så länge man lovar fortsatt fuktig väderlek.

Vi kommer på grund av detta att åka ut och sticklufta greenerna idag för att skapa en dränerande effekt. Därefter kommer vi under förmiddagen åka ut och välta förutsatt att det inte kommer regn. Skulle det regna så kommer vi att låta greenerna vara helt och hållet efter stickluftningen.

När det gäller Black Tee Challenge så kommer ytterligare information angående banans längd, startlista och dylikt att delges imorgon tisdag. Tyvärr måste vi dock varsla om att tävlingen kan komma att ställas in om inte vädret närmaste tiden blir bättre. Anledningen till detta är att spelytorna, främst greenerna, skall infria allas förväntningar och vara representativa när det gäller både bollrull och hastighet. Det skulle vara ett tungt och tråkigt beslut att ta, så vi hoppas verkligen att meteorologerna har fel i dagsläget.

Vi bedömer att vi behöver ha minst 3 dagar med full preparering för att få till önskvärd rull och hastighet, så det slutgiltiga beslutet om tävlingen kommer att tas på onsdag runt lunchtid. Jag hoppas att alla har förståelse för detta.

/Erik

190906:

Då är banan återigen öppen för spel. Det är dock fortfarande blött på många ställen, framförallt i bunkrarna. Bilförbud gäller med undantag för dom som har läkarintyg. Välkomna!

/Erik

190905:

Tyvärr måste vi redan nu ta beslutet att stänga banan resten av dagen. Även om solen börjat titta fram så bedömer vi att det är alldeles för blött för att spela idag utan att banan tar mycket stryk. Vi ber om överseende för detta och hoppas att det torkar upp ordentligt tills imorgon.

/Erik

190904:

Vi jobbar febrilt med att få bort så mycket vatten som möjligt på banan. Vi har stickluftat greenerna samt sugit ur vattnet bunkrarna så gott det går. Vi kommer därefter att klippa och välta greenerna och håla om. Vi har därför beslutat att öppna banan kl 9:00 idag onsdag 4 september. Dock gäller bilförbud med undantag för dom som har läkarintyg. Välkomna!

/Erik

190824:

Givetvis jämför man mycket med fjolåret, men denna sommar har verkligen känts blöt och trist stora delar. Speciellt sen golfveckan har det varit perioder med mycket regn, som i sin tur har gett tråkiga klippresultat i form av lämningar och mjuka, lite tröga greener. Ett skönt besked fick vi dock vid senaste provtagningen som visar att greenerna inte längre har något spår av sjukdom eller brist på något näringsämne. Detta möjliggör att vi kan preparera dom på ett annat sätt resten av säsongen, utan att riskera deras hälsa.

Skötsel- och gödselprogrammet är redan från säsongens början utformat för att harmoniera med tävlingsprogrammet samt förväntade högintensivperioder med mycket spel. I linje med detta kommer vi därför att köra en Maintenance day, mån 26 aug, med luftning, både djup och stick samt dressning. För att vi skall hinna genomföra dom planerade åtgärderna och samtidigt hinna ”sopa igen våra spår”, så kommer vi ha ett förlängt startförbud från 00:00 – 09:00 denna dag. Fördelarna med luftning av greenerna är många. Kortfattat kommer detta att förbättra infiltrationen på greenerna väsentligt vid regn, så att det inte blir något stående vatten på greenerna. Det kommer också att lätta på kompakteringen i greenerna vilket kommer ge rötterna möjlighet att krypa längre ner i backen. För den som är mer intresserad av luftning kan följa denna länk: https://www.usga.org/videos/2013/03/27/usga-course-care-video–why-aerate–2257797353001.html

Fairways blev gödslat i början på månaden och har gett en bra effekt tack vare det fuktiga vädret. Vi har också sänkt klipphöjden på ruffen nu i augusti. Detta är till stor del för att man skall kunna hitta bollen lättare, och dels för att det inte skall bli lika kännbart om vi inte hinner klippa ruffen någon dag. Vi kommer hädanefter vara lite färre på fältet då delar av personalstyrkan börjar i skolan igen. Stort tack för ert arbete under året; Måns, Oliver och André! Ni har en stor del i varför banan ser ut som den gör idag. Jag hoppas ni vill komma tillbaka även nästa säsong.

Korthålsbanan har, som vi tidigare nämnt, fått välbehövlig omsorg under sommaren. Den stödsåddes en tredje gång under vecka 33. När detta väl har tagit sig så skall vi skära och dressa för att främja spelbarheten. Därefter kommer den ingå i samma skötselprogram som de övriga greenerna. Dock med fler frekventa inslag av stödsådd för att få ett mer önskvärt gräsbestånd. Vi planerar också för att anordna lite tävlingar på korthålsbanan framöver. Vi tänker oss ett liknande upplägg som fredagsgolfen fast på exempelvis lördagar eller söndagar. Mer information om detta längre fram!

När det gäller dom planerade höstjobben så kommer vi att börja med dessa relativt tidigt. Vi räknar med att börja så smått i slutet augusti/början på september. Tee It Forward kommer givetvis vara vår största prio. Alla fyllnadsmassor ska läggas på plats, bevattning skall installeras och till sist skall såbädd läggas och planeras ut. Dessa tees kommer bli fullstora (ca 45-50 kvm) och vi beräknar kunna öppna dom till sensommar/hösten 2020. Parallellt kommer vi fortsätta jobba med områden på fairways och greenområden som är torra och blöta. Vi ber om både överseende och företräde då vi arbetar med dessa saker i höst. Dels för vår egen säkerhet och dels för att vi skall hinna med som mycket som möjligt.

Slutligen vill jag informera lite om Black Tee Challenge som i år spelas lite tidigare än ifjol, nämligen lördagen den 14 september. Årets tävling kommer att ha ungefär samma upplägg som ifjol när det gäller spelform, kanonstart samt gemensam middag. Dock kommer det vara färre antal lag som är med. En annan sak som kommer att skilja sig är uppsättningen av banan. Vi kommer i år spela banan ännu längre än ifjol och om vädret är med oss så kommer även greenerna att vara snabbare. Med andra ord blir årets upplaga snäppet svårare än ifjol. Detta vill jag vara väldigt noga med att poängtera för att undvika eventuella missförstånd och klagomål. Vi ser fram emot att anordna denna tävling, och vi vill att Ni som är med och spelar ska tycka att det är lika roligt som oss. Vi håller i dagarna på att mäta in banan både från ”Black tee” och ”Blue tee”, och vi kommer återkomma inom kort vad banans totallängd kommer att bli…

/Erik

190725:

Vilken golfvecka vi fick! Allt ifrån hällregn som gjorde att vi tyvärr fick ställa in en kanonstart på tisdagen, till strålande väder och bra golfspel. Tack alla ni som varit med och spelat samt alla sponsorer som bidragit med priser m.m. Vi tackar också för alla fina kommentarer om banan. Det betyder mycket för oss och det ger oss mer kraft att arbeta för att kunna presentera en så bra golfbana som möjligt till Er.

Under vecka 30 så har vi låtit greenerna ta igen sig lite, detta på grund av misstänkt begynnande stressymptom som vi såg på några greener under slutet på golfveckan. Vi har gett dom mat, vattnat samt varvat klippning med vältning. Lyckligtvis har vi märkt en tillbakagång under onsdagen och torsdagen vilket känns tryggt. Vi kommer därmed börja ”pina” gräset lite mer igen framöver för att få fram lite snabbare greener igen.

Klipptåget kommer hädanefter att gå som vanligt måndag, onsdag, fredag. Däremot kommer vi att börja tidigare på mornarna för att hinna med så mycket som möjligt av den dagliga driften innan spelet sätter igång för dagen. Detta på grund av att delar av personalstyrkan kommer att försöka ha lite semester under vecka 30 och 31. Vi kommer också att fortsätta jobba med att bibehålla och helst förbättra jämnheten på greenerna ytterligare. För att mäta detta så finns ett verktyg som kallas ”Parrymeter”, där man mäter vertikala och laterala rörelsen på en golfboll i rullning. Man lägger sedan in resultatet i en tabell och se kan man se vilken klass greenerna håller. Detta hjälper bankonsulent Håkan Blusi oss med. Tack för detta, Håkan.

Korthålsbanan, som vi stödsådde och har börjat bearbetat, har tagit sig bra. Vi kommer under den närmaste tiden att lufta, skära samt stödså ännu en gång för att få till en fin puttyta. Målet är att kunna erbjuda samma kvalité på dessa greener som greenerna på 18-hålsbanan.

Planerna för sensommar/hösten innefattar bl a färdigställandet av ”Tee-it-forward”. Här väntar vi på ett preliminärt slopevärde innan vi bestämmer oss exakt hur många tees vi skall bygga och vart. Efter detta är beslutat som kommer vi att finplanera med såbädd samt dra bevattning till dessa utslagsplatser. Detta är vårt högsta prio.

Dränera blöta områden och gräva ur igenväxta diken som gör avvattningen svårare står också högt på listan. Hur mycket av detta som vi hinner göra återstår att se. Vi vill inte att det skall finnas allt för många ”ofärdiga” projekt säsongen 2020 drar igång.

Parallellt med detta kommer vi fortsätta med skogsvården. Träd av dålig vitalitet, träd som skuggar och skräpar ner greener skall tas ned m.m. Vi kommer även att diskutera i bankommitén om att eventuellt gallra större partier skog, både för det estetiska men också för gräsets välmående tack vare ett ökat ljusinsläpp.

Till sist vill vi ifrån banpersonalens sida säga ett stort tack till avgående Pär Magnusson, som på ett imponerande sätt styrt klubben till den position vi har idag. Och i samma veva vill vi hälsa Ulrika Westin varmt välkomna till oss på Öjestrand. Efter våra första arbetsveckor och möten så är jag är övertygad om att klubben och verksamheten vilar i kompetenta händer, och vi ser fram emot att fortsätta utveckla golfbanan och mötesplats Öjestrand tillsammans med dig.

/Erik

190716:

Vi måste tyvärr ta beslutet att ställa in morgonens kanonstart. Det har regnat intensivt hela natten och trots försök att tränga undan vattnet så bedömer vi det som ospelbart.

190710:

Nu är det bara några dagar kvar till årets golfvecka! Som vanligt ligger en stor del av fokuset på finishen runt banan och att vässa till greenerna såhär veckan innan. Greenerna har fått ”vila” lite efter APA-golfen förra fredagen samt fått lite mat så dom är beredda för nästa veckas speltryck. Vi har idag, onsdag 10/7, vertikalskurit greenerna två vägar för att tunna ur beståndet lite, samt klippt och vältat. Vi kommer dessutom att sänka klipphöjden på greenerna fr o m fredag. Sedan kommer det både klippas och vältas varje dag fram tills att årets golfvecka är över. Våra arbetsdagar kommer att påbörjas runt kl 3 under dom dagar som det är kanonstart och start från både hål 1 och 10, medans vi börjar övriga dagar kl 5.

Förutom banpersonalen, som verkligen jobbat stenhårt under våren och försommaren och förtjänar en stor eloge, vill jag återigen tacka alla flitiga hålvärdar som varit ute hjälpt oss den senaste tiden med trimning, vassröjning, slyröjning etc.

Idag har dessutom ett glatt gäng på nästan 20 personer varit ute och hjälpt till i nästan 4 timmar med att laga fairways. Ni har verkligen en stor del i att banan är i det skick som den är nu. Stort tack till alla samtliga Er!

Lagom till golfveckan så kommer vi även att öppna upp den nytorvade vänstersidan på hål 3. Därmed är samtliga nytorvade områden äntligen öppna för spel. Vi har också kantskurit och gjort iordning dom delvis igenlagda bunkrarna på hål 4 och 15, färdigställt samtliga urgrävda bunkrar och grävt en dränering bakom greenen på hål 8.

Nu är det bara att hålla tummarna för att vädergudarna är med oss nästa vecka. Vi vill välkomna alla medlemmar och andra tävlande till golfveckan och hoppas att det blir lika stor succé i år igen 😊

/Erik

190703:

Hjälp önskas!

Onsdagen den 10 juli kl 16:00 har vi planerat att laga fairways. Det går till som så att vi fyller flaken på våra arbetsbilar med en sand och fröblandning, som vi sedan använder för att fylla i dom hål som finns på fairway.

Blir vi tillräckligt många som kan ställa upp så går detta förhållandevis fort (Ca 1,5 – 2 h)

Kan och vill du vara med? Anmäl dig isf till mig. Tack på förhand!

Tel: 070 – 26 74 133

Mail: erik@ojestrandgc.se

/Erik

190702:

Efter drygt 30 mm regn så måste vi dessvärre införa bilförbud under hela dagen idag tisdag 2/7 utan undantag.

/Erik

190626:

Det är sällan man är nöjd med vädret som greenkeeper. Det är antingen för kallt, för torrt eller kanske till och med för varmt. Men vädret den senaste tiden har varit minst sagt gynnsamt med både regn och temperaturer runt 20 grader. Detta har såklart varit en starkt bidragande orsak till den utveckling som skett på banan den senaste veckan. Vi jobbar så gott vi kan med att hålla både dom primära spelytorna och kringytorna i schack, men ibland känns det verkligen som gräset växer ifrån oss…. Som tur är har vi fått in strålande hjälp i form av våra sommarjobbare, som kommer att jobba med finishen på banan i några veckor framöver. Varmt välkomna tillbaka Oliver Gottvall och André Ongsara och välkommen till Öjestrand säger vi till Måns Johansson som är ny för iår. Sedan tidigare så har vi två nya medarbetare i form av Fredrik Mattebo och Joel Sahlin, som kommer att jobba till oktober med diverse uppgifter. Varmt välkomna säger vi även till Er!
Närmast på vår agenda, förutom att färdigställa dräneringen på hål 8 samt bunkern på hål 10, är att jobba stenhårt med greenerna får att få till en jämnare bollrull. Imorgon torsdag så kommer vi att vertikalskära greenerna 2 vägar samt klippa, dressa och välta. Sedan kommer vältning vara en ständigt återkommande del av skötseln framöver.

Sen som vi tidigare nämnt så kommer greenerna att luftas på måndag 1 juli. Detta kommer inte att störa spelet nämnvärt då vi kommer att dressa och välta direkt efteråt. Sedan kommer vi, om vädret tillåter, att åter vertikalskära greenerna inför APA-golfen nästa fredag.
När det gäller dom nytorvade områdena så kommer vi att börja klippa ner dessa ytterligare och dressa. Vi börjar närma oss en öppning av dessa områden, och då kommer den initiala klipphöjden att vara ”semiruffhöjd” för att slutligen klippas ned till ”foregreenhöjd”.

Korthålsbanan har även den fått en efterlängtad behandling. Vi har vertikalskurit samtliga greener 6 (!) gånger, sedan stödsått med krypven följt av en dressning. Bevattningen kommer där att gå 6 gånger per dygn tills vi fått en bra etablering. Därefter kommer vi sköta greenerna på nästan samma sätt som på 18-håls banan. Skillnaden blir att vi på korthålsbanan kommer att försöka bearbeta bort det dåliga materialet och istället tillföra bra material kontinuerligt. Detta kommer främst ske genom just vertikalskärning och hålpipning följt av dressning av ren sand.

Till sist vill jag rikta ett stort tack till hålvärdarna, som på ett föredömligt sätt hjälper till med trimning, städning och dylikt. Detta frigör värdefull tid för oss personal, som istället kan lägga tid på spelbarheten. Tack och åter tack!

Mer information kring skötseln, öppning av torvade och nysådda områden m.m. kommer strax innan golfveckan som går av stapeln i vanlig ordning vecka 29!

Väl mött!

/Erik

190615:

Efter en okulärbesiktning av banan nu på morgonen så har vi beslutat att vi även idag, lördag 15/6, kommer att ha bilförbud. Vi gör dock ett undantag om ni har ett giltigt läkarintyg. I så fall ber vi er köra försiktigt för att undvika att få sladd och att det resulterar i en olycka. Använd vägar där dessa finns tillgängliga, annars använd ruffen.

På grund av regnet som kommit under torsdagen och fredagen så har vi inte kunnat klippa vare sig fairways eller tees, så ni som skall ut och spela i helgen kommer säkert att uppleva att det är lite ”långhårigt” på vissa ställen.

Istället har vi, tack vare regnet, under onsdagen och torsdagen denna vecka hunnit med att gödsla samtliga finklippta spelytor (greener, tees, fairways, greenområden) med fast, långtidsverkande gödsel. Resultatet av detta bör bli synligt i början/mitten av nästa vecka.

Om vädret tillåter så kommer vi att vertikalskära greenerna nu på måndag 17/6, vilket kommer att ge spelbarheten ett litet lyft. Vi kommer sedan att vertikalskära och dressa kontinuerligt för att försöka hålla en jämn bollrull och hastighet på greenerna under resten av säsongen.

Torven som lades ut har blivit klippt, dressad och har rotat sig bra. Vi kommer dock att ha is i magen när det gäller att öppna upp dessa områden för spel. Detta gäller främst på hål 3 där själva lutningen på run-off området är en faktor.

I dagsläget så är samtliga bunkrar förutom fairwaybunkern på hål 10 färdigställda och öppna för spel. Bunkrarna som är delvist igenlagda (på hål 4 och hål 15) kommer fortfarande kunna bli vattenfyllda periodvis under tiden som vi handvattnar torven. Vår ambition är att färdigställa samtliga bunkrar till midsommar.

Redan nu vill jag meddela att vi måndagen den 1 juli kommer att lufta, dressa och välta greenerna. Vid samma tillfälle kommer vi att stödså samtliga greener med krypven. Med anledning av detta så kommer vi att ha ett förlängt startförbud denna dag till 8:30.

Till sist vill jag tillönska er en trevlig helg, och att ni fortsätter att laga nedslagsmärken på samma föredömliga sätt som ni gjort hittills!

/Erik

190614:

Tyvärr så har regnet ökat i intensitet så pass att det blir stående vatten på greenerna. Vi har därför tagit beslutet att stänga banan resten av dagen. Man har dock lovat uppehåll under kvällen och fint väder imorgon, så om inget annat anges så öppnar banan imorgon lördag kl 6:00, med reservation för att ett bilförbud kan komma att gälla. Beslut kring bilförbud ges innan kl 6:00 imorgon bitti.

/Erik

190614:

Efter gårdagens och nattens regn måste vi införa bilförbud idag fredag 14/6. Man har dessutom lovat mer regn under dagen.

/Erik

190604:

Idag tisdag 4/6 så kommer vi att stänga korthålsbanan tillsvidare pga renovering av greenerna. Vi kommer att klippa, vertikalskära grovt och slutligen så med ädelgräs följt av en dressning. Därefter kommer vi att sköta dom som nyetablerade greener, dvs mycket bevattning, som även kommer att gå på dagtid. Vi återkommer när vi beräknar öppna den igen!

/Erik

190603:

Idag måndag 3/6 råder totalt bilförbud på banan. Detta på grund av regnet.

190601:

Då var det äntligen dags för grand opening! Mycket har som bekant hänt på banan under hösten och våren, och vi har hunnit med att färdigställa det absolut mesta. Dock har vi inte hunnit med att återställa vissa områden som drabbats av körskador, så dessa områden är att betrakta som MUA tillsvidare. Det färdiga gräset som lades ut tidigare i veckan är även det att betrakta som MUA, precis som fyllnadsmassorna som kommer att utgöra dom nya tees som vi håller på att bygga. Obligatorisk lägesförbättring gäller till vidare under sällskapsspel.

Tidigare i veckan har vi stödsått ett antal tees, vilket kan betyda att teeplaceringarna kan vara ”kreativt” placerade så här i början på säsongen.

Jämnheten och hastigheten på greenerna kommer inte att vara något som vi jobbar hårt med den första öppningsveckan. Vi planerar in både en vertikalskärning och applicering av retarderingsmedel kommande vecka om vädret tillåter, vilket kommer att ge spelbarheten en rejäl boost.

Till sist vill jag önska samtliga deltagare lycka till på dagens tävling och välkomna alla medlemmar, gäster och partners till en ny säsong!

/Erik

190529:

Vi har tagit beslutet att flytta på öppnandet av banan till på lördag 1 juni och tävlingen Tailor Golf , detta gör vi för att skydda banan från skador som kan bli bestående resten av säsongen.

190527:

Trots att dagens väder har varit torrt och delvist soligt så kan vi tyvärr konstatera att banan är för mättad efter allt regn senaste tiden. Totalt under helgen så kom det nästan 30 mm. Prognoserna lovar dessutom mer regn ett tag framöver. Vi har därför tagit beslutet att flytta på öppnandet av banan. Vi hoppas kunna ge ett nytt, positivt besked under onsdagen ca kl 13. Vi ber om överseende och förståelse kring detta, då vi inte vill riskera skador på banan som blir bestående under resten av säsongen.

/Erik

190526:

Det är få tillfällen som vi har följt väderleksrapporterna så noga som nu inför öppningen. Under våren så vattnar vi som bekant betydligt mer än under säsong pga att vi vill få igång vår vitgröe, som verkligen älskar vatten. Den senaste tidens regn har därför varit välkommet, samtidigt som det i nuläget behöver torka upp ordentligt inför banöppningen. Risken med att beträda och preparera (ex klippa och välta) mättad mark är bl a kompaktering; vilket ger betydligt sämre förutsättningar för gräset att etablera sig och till slut ”täta ihop sig”. Vårt mål är fortfarande att öppna kl 8:00 på tisdag, men vi vill med detta inlägg samtidigt göra er förberedda på att vi kan bli tvungen att skjuta på öppningen av banan om det fuktiga vädret fortsätter och banan inte hinner torka upp. Vi hoppas ni har förståelse för detta, om det blir så att vi måste flytta fram banöppningen någon dag. Definitivt besked kommer troligen att ges imorgon innan lunch.

/Erik

190517:

Nu är golfsäsongen verkligen nära på Öjestrand. En varm april, som visserligen avslutades med snöfall, byttes tyvärr mot en kall maj. Den senaste veckan har dock vädret slagit om igen och fina dagar med plusgrader på nätterna har satt igång tillväxten rejält. Vårsådden som vi gjorde i mitten av april har kommit igång på ett bra sätt, samtidigt som vi ser att fröbanken vaknat till liv, vilket känns bra.

Vi har kontinuerligt plockat av och på dukarna för klippning och gödsling under våren. I vanlig ordning så skall dukgänget ha ett enormt stort tack för deras arbete och engagemang under denna tid! Idag gjordes den sista insatsen för denna säsong, då de nio sista dukarna plockades in.

Närmast på programmet står ytterligare gödselappliceringar på greener, tees, fairways och greenområden. Vi kommer också att sticklufta och stödså samtliga greener med krypven, innan vi dressar upp dom ordentligt för att skydda tillväxtpunkten på gräset.

Parallellt med vårbruket så fortsätter vi arbetet med bunkrarna och att planera till alla områden där det skall lägga färdigt gräs på eller så.

Efter en besiktning av greenerna, som gjordes efter dagens klippning, så kan vi konstatera att tillväxten och etableringen där är god. Som jag tidigare nämnt så är banpersonalens ambition att kunna öppna banan med samtliga spelfält i god kondition och med ett gräsbestånd som står emot det slitage som väntar när förväntansfulla spelare intar golfbanan.

Vi har därför satt öppningsdatum till tisdag den 28 maj kl 12:00 med ordinarie greener. En mer utförlig information kring vad vi har sysslat med under förra hösten och denna våren kommer i ett separat inlägg inom en snar framtid. Till dess kan jag rekommendera Er att åka och spela Hussborg GK, som vi har ett samarbete med och som öppnade banan idag fredag 17 maj!

Trevlig helg!

/Erik

190511:

Vilken städdag det blev! Strax över 120 personer letade sig ut till Öjestrand denna lördag och samtliga fick bekänna färg med tanke på allt jobb som låg och väntade. Ris och ved har dragits ihop i otaliga högar, det har skottats torv och rensat bunkrar ifrån höstens urgrävningar och vårens kantskärningar är exempel på vad som stod på schemat. Dessutom städades logen och städning kring alla fastigheter. 11 dukar har dragits av så vi kunde klippa och applicera lite mikronäringsämnen på greenerna, sedan lades dukarna på igen. Hålvärdarna, som har haft ansvaret för respektive hål, har gjort ett föredömligt jobb med att strukturera upp arbetet.

Engagemanget hos medlemmarna syntes verkligen, då många av dagens deltagare dessutom jobbade på längre än till kl 13. Och med tanke på den fantastiskt goda soppan som Tommy och Eva serverade idag så är det ännu mer beundransvärt att ni ”jobbade över”. Ett tag kändes alla jobb som skulle färdigställas inför öppningen av banan överväldigande men efter att ha åkt runt i eftermiddag så kan jag inte annat än att dra på smilbanden och känna glädjen över medlemmarnas klubbkänsla och vilja att hjälpa till för att kunna ge banan bästa möjliga förutsättningar inför öppningen. Ni har verkligen hjälpt oss som jobbar på banan mycket idag. Tack så mycket för detta!

Det är alltid svårt att sia om öppning av banan. Ofta fokuserar man mycket på greenerna, vilket givetvis många tycker är det viktigaste, samtidigt som vi även vill att fairways och tees också skall vara i speldugligt skick. Något datum för öppning är ännu för tidigt att spekulera kring, då det mesta hänger på hur vädret blir framöver. Men utan att säga för mycket så har vi fått en hel del positiva signaler under dagen angående tillväxten under vårdukarna.

Jag vill till sist informera om att vi nu på onsdag kommer att dra av och på dukarna igen och om någon vill vara med och hjälpa till och samtidigt se hur det ser ut under dukarna, så är ni mer än välkommen att anmäla er till mig antingen på sms/tel 070-26 74 133 eller erik@ojestrandgc.se

Trevlig helg!

/Erik

190510:

Städdagen 11 maj

Här kommer lite information angående städdagen imorgon. Vi kommer att ha väldigt mycket att göra, så jag hoppas därför att så många som möjligt kommer och att alla är på sitt bästa ”städhumör”!

Bl a kommer följande arbetsuppgifter att delas ut:

Risdragning på hål 2,3,4,5,8,9,12,14,15,16,17

Dukdragning på 11 greener

Städning av logen

Bunkerjobb

Städning/räfsning kring fastigheterna och infarten till klubben, ogräs i rabatter m.m.

På drygt hälften av hålen så kommer hålvärdarna att närvara, och på dessa hål är det dom som ser till att arbetet flyter på som det ska.

Vill man vara med på bunkerjobbet, vilket innebär att man rensar ur bunkrarna som vi har kantskurit och grävt ur, så är det bra om man tar med en egen spade. Detta är det mest krävande jobbet så jag hoppas att ni som är pigga och arbetsföra anmäler er till detta! 😊

Ytterligare instruktioner kring de olika jobben kommer att ges på plats kl 9:00!

Väl mött

/Erik

190502:

STÄDDAGEN 4 MAJ INSTÄLLD!

På grund av all snö som kommit samt att man har lovat kallt under natten, så har vi beslutat att ställa in städdagen nu på lördag. Nytt datum blir istället lördagen 11 maj. Varmt välkomna då istället!

//Erik

190501:

Tänk vad lite sol och värme kan göra för arbetsmoralen och det allmänna välmåendet och inte bara för gräset 😊. Efter skottningen av greener vecka 13 och påläggningen av vårdukar vecka 14, så har vi kunnat sakta men säkert börjat bocka av saker från vår långa lista som vi skall hinna med innan banan öppnar.

Årets vårsådd av greener började delvis redan under vecka 16, då vi tack vare värmen kunde så hälften av alla greenerna och under den kommande veckan så kunde vi så resterande greener samt dra igång den så viktiga bevattningen. Utan vatten och värme så händer det som bekant ingenting med dom nysådda greenerna. Dukgänget har som vanligt hjälp till på ett föredömligt sätt och vi skulle inte ha hunnit med att så alla greener på så kort tid om vi inte hade haft denna hjälp.

Många frågar hur det egentligen går till på en vårsådd på en golfbana. Den ser ofta ganska olika ut från klubb till klubb. En vårsådd går till på följande sätt hos oss på Öjestrand:

Först ser vi till att greenerna håller en temperatur på minst 10 grader någon centimeter ner i marken. Annars händer det lite eller ingenting med gräsfröna. Därefter väntar vi på att ytan skall bli så pass torr att den tål att bearbetas i form av vertikalskärning utan att körskador uppstår. Sedan vertikalskär vi för att sedan kunna så. Vi sår i vertikalskärspåren med olika typer av frön beroende på eventuellt befintligt bestånd (gräs som överlevt vintern) eller om greenen ligger till stor del i skugga eller om den ligger högt upp i ett soligare läge. Exempelvis såddes greenen på hål 5 med enbart krypven i vår, medans greenen på hål 11 såddes med både krypven och kärrgröe, med en fördelning på 66 % av full dos kärrgröe och 34 % av full dos krypven. Andelen är givetvis till stor del teoretiska, då vi på hål 11 sår frön i tre riktningar, varav 2 av dom är med kärrgröe och en är med krypven. När det gäller utsädesmängd så går vi mycket på erfarenhet. Dom senaste 2 vårarna har det gått mellan 2,6-2,8 kg kärrgröe/100m2 vilket för oss är i nuläget är en full dos. På krypven ligger den siffran på 0,5 kg/100m2. På green 11 ligger det således knappt 2 kg kärrgröe/100m2 samt ca 0,2 kg krypven /100m2. På green 5 ligger det ca 0,7 kg/100m2 (vid stödsådd av enbart krypven, som gror vid något högre temperaturer än kärrgröe, ökar vi utsädesmängden något). Efter det att fröna har kommit ner i backen så dressar vi med antingen sand eller en sand blandat med lite jord. Till sist vältar vi över ytan för att ge fröna så god markkontakt som möjligt, innan vi lägger på en skyddande växtduk som hjälper till att hålla fukt, värme samt förhindra stora temperaturväxlingar.

Tees blev som bekant hårt utsatta av värmen och brist på vatten under den första delen av förra säsongen, innan vi med hjälp av spridarprojektet kunde byta ut samtliga teespridare på hela banan. På grund av detta så har vi jobbat med dessa lite extra under våren. Vi har luftat, vertikalskurit två vägar samt gjort en ordentlig stödsådd samt dress på alla tees under vecka 16 och 17. Därefter har vi vattnat rikligt sedan den 23 april och vi börjar se en positiv utveckling av dessa åtgärder. Vi gav en startgiva gödsel med mycket nitratkväve (snabbverkande) på valborg och planerar in ytterligare en stödsådd samt ett mer långtid- och långsamtverkade gödselmedel ca 2 veckor in i maj. Vi räknar också med att kunna stödså vissa tees ytterligare vid behov.

Fairways har hunnit med att bli både stickluftade och vertikalskurna under dom två senaste veckorna. Vi har märkt av en fortsatt god dränerande förmåga på fairways efter dräneringsjobbet som gjordes under hösten 2017, men som låg oss kraftigt i fatet under torkan ifjol. Den närmaste tidens väderprognoser lovar rikligt med nederbörd men tyvärr också svalare temperaturer. Vi planerar därför en gödselgiva på fairway den närmaste tiden.

Parallellt med vårbruket så fortsätter vi med bunkrarna som vi påbörjade ifjol. Vi har börjat med en kantskärning av samtliga bunkrar, innan vi med grävaren formar botten och dränerar dom bunkrar som ofta blir vattenfyllda. På städdagen så kommer vi att samla ihop två st ”bunkergrupper”, som kommer att få kratta ur bunkrarna som är urgrävda på eventuellt skräp och sten, för att sedan kasta ut och omfördela den nylagda sanden. Vill man vara med i en sådan grupp så skicka gärna ett mail till mig i förväg så jag kan planera arbetet så bra som möjligt.

I övrigt så kommer städdagen att domineras av risdragning efter dom drygt 100 träd som fälldes i vintras. Övriga jobb som skall göras är en allmän städning runt våra fastigheter och infart till klubben. Även på logen där golfbilarna står, kommer vi att köra ut maskiner och prylar för att städa ur lokalen ordentligt. Nytt för i år är att hålvärdarna kommer att ha ansvar för jobben på respektive hål. Alla hålvärdar kommer tyvärr inte kunna närvara och då är det bara att ta kontakt med mig om det finns några oklarheter. Jag hoppas att så många som möjligt kan ta sig ut till Öjestrand på årets städdag då vi har mycket jobb att göra.

Till sist vill jag redan nu informera kring öppningen av banan. Vi har som policy att öppna när följande kriterier uppfyllts:

-Faciliteter som toaletter och vatten ska vara igång

-All banutrustning såsom bolltvättar, soptunnor, bänkar m.m. ska vara på plats

-Tillväxten på spelytorna skall vara god samt att gräsbeståndet skall vara så pass tillfredsställande så att det tål slitage både från maskiner och golfspel

Historiskt sett dom senaste säsongerna så har vi öppnat i slutet av maj, och vi bör kunna ge en kvalificerad gissning kring ett öppningsdatum ca 4-5 dagar i förväg. Vi lovar att delge denna information så fort det är möjligt.

Det var allt för denna gången, vi ses kl 9 på lördag. Välkomna 😊!

 

//Erik

 

 

 

190411:

Nu har april kommit och vårbruket börjar närma sig ordentligt. Under senare delen av vintern har vi tagit in gräspluggar vid 3 tillfällen för att se hur gräset mår. Vid dessa tillfällen har vi noterat en porös iskaka på mellan 2-6 cm. På grund av detta beslutade vi att skotta av samtliga greener under vecka 13 i samband med att man lovat varmare temperaturer. Efter helgen kunde vi glatt konstatera att all is hade försvunnit. Greenernas skick är jämlik dom två senaste åren, dvs inte så mycket som har överlevt. Detta är dock inget ovanligt i denna delen av landet, så det är ingenting som kommer som en överraskning på något sätt 😊

I samband med detta skottade vi dessutom upp vägarna runt banan så vi kunde börja använda dessa så fort som möjligt. Detta ledde till att vi lade ner skidspåret för denna säsongen. Vi tackar Palla och Hasse Olsson så mycket för erat jobb med spåret under vintern! Det har återigen varit mycket uppskattat av alla som varit här och åkt.

Som vi tidigare berättat började vi göra många förbättringar under förra hösten. Så fort vi nu kommer ut på fältet så fortsätter arbetet. Förutom att färdigställa servicen på alla maskiner så har vi även hunnit med att gallra lite till, grävt ett dräneringsdike samt grävt ur vattenhindret på hål 10. Parallellt med detta håller Tunbyns grävkonsult på att gräva ur och planera till det steniga området till vänster om tee 46 på hål 17. Även på vänstersidan om greenen på hål 3 håller Mikael Nordin på att täcka av torven samt fylla igen och plana till där bunkrarna har legat, för att vi sedan skall kunna lägga färdigt gräs där. I slutändan är tanken att vi kommer att klippa denna yta på fairwayhöjd (10mm). Vi jobbar kontinuerligt efter den Masterplan som Johan Benestam har gjort. Glädjande nog så kommer Johan att besöka oss den 20 maj, för att titta på dom förbättringar som gjorts samt komma med ytterligare förslag på hur vi kan göra spelupplevelsen bättre. Då Johan kommer hit så kommer vi i bankommittén att tillbringa dagen med Johan ute på fältet. Det ser vi verkligen fram emot! Vi kommer dessutom att prata om dom nya utslagsplatserna, ”Tee It Forward”, som vi kommer att försöka hinna att jobba med så mycket som möjligt under våren/försommaren. Vi har blivit beviljade ett bidrag på hela 110.000kr ifrån idrottslyftet för vår satsning med ”Tee It Forward”! Det känns såklart oerhört roligt och inspirerande, att Västernorrlands Idrottsförbund tycker att Öjestrands arbete med att göra golfen mer inkluderande, är värd att satsa på 😊

Framöver så kommer alltjämt mycket att hända på banan. Vi kommer att städa upp efter gallringen som vi gjorde i höstas, vilket kommer att märkas under städdagen den 4 maj, då en stor del av städningen kommer bestå av risdragning. Även arbetet med bunkrarna kan vi komma att behöva hjälp med på städdagen. Det skall bl a kantskäras i samtliga bunkrar, fyllas på med sand i de bunkrar som vi har grävt ur samt packas och krattas till. För er som inte kommer kunna närvara på städdagen så kommer vi att anordna ytterligare ett tillfälle lite senare under dagtid. Vilka arbetsuppgifter som kommer att gälla vid detta tillfälle kommer jag att informera om lite senare.

Som vanligt kommer vi att behöva hjälp med dukarna när vårbruket drar igång på allvar. Vi har under dom två senaste vårarna haft fantastisk hjälp ifrån våra medlemmar med dukdragningen, och vi hoppas att vi kan få det återigen denna vår, då vi kommer att ha mer jobb än tidigare år som skall färdigställas. Första tillfället som vi kommer att köra dukdragning blir ONSDAG 17 APRIL kl 9.00, samling nere vid verkstan. Anmälan görs till mig via mail: erik@ojestrandgc.se

Till sist håller vi tummarna för en varm och fin vår (helst med lite regn detta år…) och håll utkik på hemsidan samt sociala medier när öppning av övningsfält, korthålsbana, range etc samt annan information!

/Erik

Vi summerar golfsäsongen 2018 på Öjestrand GC med några reflektioner och tillbakablickar!

190318: Idag är spåret nydraget, välkomna

Efter en vinter som hade ett snötäcke som varade från 11 december fram tills början av maj, så kunde banan tillslut öppna den 29 maj. Under första delen av säsongen märktes de dräneringsarbeten som vi gjorde förra hösten tydligt. Slitsdräneringarna som vi gjorde på fairways torkade ut fullständigt, och även fast vi vattnade med all kapacitet vi hade så förhindrade värmen och avsaknandet av regn att gräset skulle komma igång på riktigt. Även hålpipsluftningen som gjordes i våras för att minska tatchlagret samt förbättra genomsläppligheten, gjorde att puttytan blev ojämn och tussig. Det lades ner enormt mycket tid på handvattning, stödsådd, felsökning på spridare samt punktvis applicering av granulerat vätmedel. Detta medförde att många av jobben som vi räknade med att hinna med under våren blev ”stående”. Detta har vi haft i åtanke när vi nu gick in i vintern. Huruvida vi lyckats kan diskuteras eftersom vi under hösten 2018 satte igång ett antal projekt som vi skall slutföra under våren… Mer om detta lite längre fram 🙂

Liksom föregående år så fick vi i våras mycket värdefull hjälp av dukgänget som numera sköter dukläggningen helt utan hjälp ifrån banpersonalen. Jag vill inte tänka på hur våren skulle sett ut om vi inte fått hjälp med detta… Vi tackar för era insatser under året och hoppas att ni vill hjälpa till även nästa år!

När vi ändå är inne på ideell hjälp så undersöker vi intresset av att bilda en grupp som skulle vilja göra en insats vid några tillfällen under året. Det kan t ex vara att repa tees, laga torvmärken på fairways, finputsning inför golfveckan och dylikt. En mer exakt ”arbetsbeskrivning” samt hur många tillfällen och när skall jag skissa på och presentera vid ett senare tillfälle. Detta skulle innebära att banpersonalen skulle kunna göra andra saker utan att finnishen på banan blir lidande.

Inför nästa år så kommer även hålvärdarnas roll att ändras en aning. Där kommer en hålvärds uppgifter bli mer konkreta och mer detaljerat beskrivna. Det ska inte att vara något tvång att vara hålvärd, men vi tror att det blir enklare om det framgår mer exakt vad som skulle vara önskvärt att få hjälp med på respektive hål.

En av årets snackisar i våran bransch har varit spridarprojektet som klubben satte igång i somras. Bakgrunden till initiativet var att anläggningens brister verkligen visade sig under den varma och torra våren och sommaren. ”Spridarsponsorerna” består av medlemmar, kompisgrupper och övriga traditionella sponsorer som har gått in med extra medel för just detta. Insamlingen har lett till att mer än hälften av alla spridare på banan har kunnat bytas ut. Detta genererade i bättre och bättre kvalité på spelytorna allteftersom, och det känns otroligt skönt att veta att vi redan till säsongsstart 2019 har en ordentligt uppgraderad bevattningsanläggning!

Projektet kommer att fortsätta nästa år, och om intresse finns redan nu att vilja vara med och bidra, så kontakta gärna mig så ger jag mer information kring priser och upplägg. STORT TACK till er som varit med och sponsrat under säsongen! Samtliga sponsorer finns listade under ”Spridarsponsorer” på hemsidan.

När det gäller förbättringar på banan så har mycket mycket hänt sedan i somras. Tack vare en stor investering i form av en grävare, samt ett maskinstyrningssytem, som vi i samarbete med MOBA Sweden fått tillgång till. Detta har gett oss möjligheten att kunna sätta igång projekt som annars vi hade för avsikt att påbörja runt år 2020. Exempel på detta är bl a bunkrarna som formas om, dräneras samt fyllas på med sand. Ett annat stort projekt är anläggandet av Tee-It-Forward. Med det menas att vi bygger helt nya tees på ett avstånd som kommer att ligga på ca 3.900 – 4-100 meter totalt. Exakt ur långt det blir återstår att se. Placeringen av dessa utslagsplatser bestämmer vår arkitekt Johan Benestam. Detta projekt är en stor del i vision 50/50 som klubben nyss blivit uppmärksammade för. Kul!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare har vi också börjat gräva ur vattenhinder, lägga igen bunkrar, grävt dräneringar, anlägga nya servicevägar med mera tack vare grävaren och maskinstyrningen. Vi både hoppas och tror att ni ska tycka om det ni ser när ni kommer tillbaka till säsongen 2019!

Parallellt med detta så har vi jobbat med skogsbeståndet under ett antal veckor. Målet med denna skogsvård är att få till ett homogent trädbestånd på de ställen på banan där detta är möjligt. Vi ser också över skogsbeståndet efter träd som antingen skräpar ner samt skuggar greener, tees och andra intensivt skötta ytor. Dessa träd bör enligt Masterplan tas ner så småningom.

När vi väl stängde banan i slutet på oktober så såg greenerna bra ut efter en ordentlig luftning. Vi klarade oss länge och väl utan stående vatten på greenerna som skulle generera i isbildning. Tyvärr kom det blidväder med lite regn innan det frös till rejält under vecka 50. Som det ser ut nu så finns en iskaka som är aningen porös under det ca 10 cm tjocka snötäcket. Det återstår att se till våren vad det är som kikar fram 😊

Slutligen vill vi alla som jobbat på banan iår tacka alla medlemmar, gäster, sponsorer och alla samarbetsparters för säsongen som varit. Jag hoppas som sagt att ni precis som jag ser fram emot golfsäsongen 2019, och alla nyheter som kommer att finnas ute på banan.

/Erik