Baninfo 2019

Baninfo 2019

Nu har april kommit och vårbruket börjar närma sig ordentligt. Under senare delen av vintern har vi tagit in gräspluggar vid 3 tillfällen för att se hur gräset mår. Vid dessa tillfällen har vi noterat en porös iskaka på mellan 2-6 cm. På grund av detta beslutade vi att skotta av samtliga greener under vecka 13 i samband med att man lovat varmare temperaturer. Efter helgen kunde vi glatt konstatera att all is hade försvunnit. Greenernas skick är jämlik dom två senaste åren, dvs inte så mycket som har överlevt. Detta är dock inget ovanligt i denna delen av landet, så det är ingenting som kommer som en överraskning på något sätt 😊

I samband med detta skottade vi dessutom upp vägarna runt banan så vi kunde börja använda dessa så fort som möjligt. Detta ledde till att vi lade ner skidspåret för denna säsongen. Vi tackar Palla och Hasse Olsson så mycket för erat jobb med spåret under vintern! Det har återigen varit mycket uppskattat av alla som varit här och åkt.

Som vi tidigare berättat började vi göra många förbättringar under förra hösten. Så fort vi nu kommer ut på fältet så fortsätter arbetet. Förutom att färdigställa servicen på alla maskiner så har vi även hunnit med att gallra lite till, grävt ett dräneringsdike samt grävt ur vattenhindret på hål 10. Parallellt med detta håller Tunbyns grävkonsult på att gräva ur och planera till det steniga området till vänster om tee 46 på hål 17. Även på vänstersidan om greenen på hål 3 håller Mikael Nordin på att täcka av torven samt fylla igen och plana till där bunkrarna har legat, för att vi sedan skall kunna lägga färdigt gräs där. I slutändan är tanken att vi kommer att klippa denna yta på fairwayhöjd (10mm). Vi jobbar kontinuerligt efter den Masterplan som Johan Benestam har gjort. Glädjande nog så kommer Johan att besöka oss den 20 maj, för att titta på dom förbättringar som gjorts samt komma med ytterligare förslag på hur vi kan göra spelupplevelsen bättre. Då Johan kommer hit så kommer vi i bankommittén att tillbringa dagen med Johan ute på fältet. Det ser vi verkligen fram emot! Vi kommer dessutom att prata om dom nya utslagsplatserna, ”Tee It Forward”, som vi kommer att försöka hinna att jobba med så mycket som möjligt under våren/försommaren. Vi har blivit beviljade ett bidrag på hela 110.000kr ifrån idrottslyftet för vår satsning med ”Tee It Forward”! Det känns såklart oerhört roligt och inspirerande, att Västernorrlands Idrottsförbund tycker att Öjestrands arbete med att göra golfen mer inkluderande, är värd att satsa på 😊

Framöver så kommer alltjämt mycket att hända på banan. Vi kommer att städa upp efter gallringen som vi gjorde i höstas, vilket kommer att märkas under städdagen den 4 maj, då en stor del av städningen kommer bestå av risdragning. Även arbetet med bunkrarna kan vi komma att behöva hjälp med på städdagen. Det skall bl a kantskäras i samtliga bunkrar, fyllas på med sand i de bunkrar som vi har grävt ur samt packas och krattas till. För er som inte kommer kunna närvara på städdagen så kommer vi att anordna ytterligare ett tillfälle lite senare under dagtid. Vilka arbetsuppgifter som kommer att gälla vid detta tillfälle kommer jag att informera om lite senare.

Som vanligt kommer vi att behöva hjälp med dukarna när vårbruket drar igång på allvar. Vi har under dom två senaste vårarna haft fantastisk hjälp ifrån våra medlemmar med dukdragningen, och vi hoppas att vi kan få det återigen denna vår, då vi kommer att ha mer jobb än tidigare år som skall färdigställas. Första tillfället som vi kommer att köra dukdragning blir ONSDAG 17 APRIL kl 9.00, samling nere vid verkstan. Anmälan görs till mig via mail: erik@ojestrandgc.se

Till sist håller vi tummarna för en varm och fin vår (helst med lite regn detta år…) och håll utkik på hemsidan samt sociala medier när öppning av övningsfält, korthålsbana, range etc samt annan information!

/Erik

Vi summerar golfsäsongen 2018 på Öjestrand GC med några reflektioner och tillbakablickar!

190318: Idag är spåret nydraget, välkomna

Efter en vinter som hade ett snötäcke som varade från 11 december fram tills början av maj, så kunde banan tillslut öppna den 29 maj. Under första delen av säsongen märktes de dräneringsarbeten som vi gjorde förra hösten tydligt. Slitsdräneringarna som vi gjorde på fairways torkade ut fullständigt, och även fast vi vattnade med all kapacitet vi hade så förhindrade värmen och avsaknandet av regn att gräset skulle komma igång på riktigt. Även hålpipsluftningen som gjordes i våras för att minska tatchlagret samt förbättra genomsläppligheten, gjorde att puttytan blev ojämn och tussig. Det lades ner enormt mycket tid på handvattning, stödsådd, felsökning på spridare samt punktvis applicering av granulerat vätmedel. Detta medförde att många av jobben som vi räknade med att hinna med under våren blev ”stående”. Detta har vi haft i åtanke när vi nu gick in i vintern. Huruvida vi lyckats kan diskuteras eftersom vi under hösten 2018 satte igång ett antal projekt som vi skall slutföra under våren… Mer om detta lite längre fram 🙂

Liksom föregående år så fick vi i våras mycket värdefull hjälp av dukgänget som numera sköter dukläggningen helt utan hjälp ifrån banpersonalen. Jag vill inte tänka på hur våren skulle sett ut om vi inte fått hjälp med detta… Vi tackar för era insatser under året och hoppas att ni vill hjälpa till även nästa år!

När vi ändå är inne på ideell hjälp så undersöker vi intresset av att bilda en grupp som skulle vilja göra en insats vid några tillfällen under året. Det kan t ex vara att repa tees, laga torvmärken på fairways, finputsning inför golfveckan och dylikt. En mer exakt ”arbetsbeskrivning” samt hur många tillfällen och när skall jag skissa på och presentera vid ett senare tillfälle. Detta skulle innebära att banpersonalen skulle kunna göra andra saker utan att finnishen på banan blir lidande.

Inför nästa år så kommer även hålvärdarnas roll att ändras en aning. Där kommer en hålvärds uppgifter bli mer konkreta och mer detaljerat beskrivna. Det ska inte att vara något tvång att vara hålvärd, men vi tror att det blir enklare om det framgår mer exakt vad som skulle vara önskvärt att få hjälp med på respektive hål.

En av årets snackisar i våran bransch har varit spridarprojektet som klubben satte igång i somras. Bakgrunden till initiativet var att anläggningens brister verkligen visade sig under den varma och torra våren och sommaren. ”Spridarsponsorerna” består av medlemmar, kompisgrupper och övriga traditionella sponsorer som har gått in med extra medel för just detta. Insamlingen har lett till att mer än hälften av alla spridare på banan har kunnat bytas ut. Detta genererade i bättre och bättre kvalité på spelytorna allteftersom, och det känns otroligt skönt att veta att vi redan till säsongsstart 2019 har en ordentligt uppgraderad bevattningsanläggning!

Projektet kommer att fortsätta nästa år, och om intresse finns redan nu att vilja vara med och bidra, så kontakta gärna mig så ger jag mer information kring priser och upplägg. STORT TACK till er som varit med och sponsrat under säsongen! Samtliga sponsorer finns listade under “Spridarsponsorer” på hemsidan.

När det gäller förbättringar på banan så har mycket mycket hänt sedan i somras. Tack vare en stor investering i form av en grävare, samt ett maskinstyrningssytem, som vi i samarbete med MOBA Sweden fått tillgång till. Detta har gett oss möjligheten att kunna sätta igång projekt som annars vi hade för avsikt att påbörja runt år 2020. Exempel på detta är bl a bunkrarna som formas om, dräneras samt fyllas på med sand. Ett annat stort projekt är anläggandet av Tee-It-Forward. Med det menas att vi bygger helt nya tees på ett avstånd som kommer att ligga på ca 3.900 – 4-100 meter totalt. Exakt ur långt det blir återstår att se. Placeringen av dessa utslagsplatser bestämmer vår arkitekt Johan Benestam. Detta projekt är en stor del i vision 50/50 som klubben nyss blivit uppmärksammade för. Kul!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vidare har vi också börjat gräva ur vattenhinder, lägga igen bunkrar, grävt dräneringar, anlägga nya servicevägar med mera tack vare grävaren och maskinstyrningen. Vi både hoppas och tror att ni ska tycka om det ni ser när ni kommer tillbaka till säsongen 2019!

Parallellt med detta så har vi jobbat med skogsbeståndet under ett antal veckor. Målet med denna skogsvård är att få till ett homogent trädbestånd på de ställen på banan där detta är möjligt. Vi ser också över skogsbeståndet efter träd som antingen skräpar ner samt skuggar greener, tees och andra intensivt skötta ytor. Dessa träd bör enligt Masterplan tas ner så småningom.

När vi väl stängde banan i slutet på oktober så såg greenerna bra ut efter en ordentlig luftning. Vi klarade oss länge och väl utan stående vatten på greenerna som skulle generera i isbildning. Tyvärr kom det blidväder med lite regn innan det frös till rejält under vecka 50. Som det ser ut nu så finns en iskaka som är aningen porös under det ca 10 cm tjocka snötäcket. Det återstår att se till våren vad det är som kikar fram 😊

Slutligen vill vi alla som jobbat på banan iår tacka alla medlemmar, gäster, sponsorer och alla samarbetsparters för säsongen som varit. Jag hoppas som sagt att ni precis som jag ser fram emot golfsäsongen 2019, och alla nyheter som kommer att finnas ute på banan.

/Erik