Våren och hur mår gräset..

Våren och hur mår gräset..

Ett vanligt förekommande problem med golfbaneskötsel i vårat klimat är det faktum att våra golfbanor invintrar i ett ofta mycket bra skick efter en hel växtsäsong, grönt och välmående gräsytor så långt ögat kan nå. När sedan våren kommer tillbaka med snösmältning och tjällossning som följd, brukar ofta banan ser både inbjudande och lovande ut inför spelsäsongen förutsatt att vi inte haft ett långvarigt och kvävande istäcke och att vi skött banan rätt under hösten så att inte utvintringssvamp och andra skadegörare fått fritt fram.

Men sedan är det inte ovanligt att det sker en tillbakagång i grönska och vitalitet hos gräset innan den riktiga växtsäsongen tar fart. Det beror ofta på ”frystorka” som ofta inträffar på våren i varierande omfattning, beroende på en mängd faktorer som var banan ligger rent geografiskt, markens egenskaper, gräsarter och framför allt rådande väderlek.

Användning av täckdukar på greener under våren i samband med stödsådd är vanligt förekommande.

Att använda dukar under våren påskyndar groningen genom en ökningen av både mark och lufttemperatur, men hjälper även till att behålla markfukten vilket skyddar mot frystorka under kalla blåsiga vårdagar.

Vi började täcka våra greener och tees för två veckor(160406) sedan, vår förhoppning var att börja stödså i slutet av förra veckan(160415). Dock var/är temperaturen för låg och vi fick ej igång bevattningen pga att dammen vid pumpstationen var frusen.

När vi väl kommer igång med detta, så kommer följande jobb att utföras: Vi vertikalskär(två vägar) stödsådd, dressning av greener och tees. Utöver detta, så skall dukarna av och på med jämna mellanrum, när värmen kommer och när greenerna går att klippa.

Vårt mål/plan inför varje vår är att vi har gjort klart våra jobb på greener och tees innan sista april, mao på samma sätt som tidigare år. Därefter håller vi tummarna att värmen kommer, så att växtligheten tar fart.