Ädelgolfens träning i Golfhallen inställd

Ädelgolfens träning i Golfhallen inställd

Just nu rådet speciella tider i världen och vi som golfklubb följer dagligen utvecklingen kopplat till Corona-viruset och följer riktlinjer utfärdade av Folkhälsomyndigheten och Svenska Golfförbundet.

Vi tror definitivt på golfen i sommar, många kommer nog stanna hemma mer i sitt närområde än resa, tror vi, så vi rustar för fullt för att ge er den bästa golfupplevelsen på klubben kommande sommar.

Idag har vi smittspridning i stort i hela Sverige med vissa riskområden som tex storstäder och fjällen dit många åker nu under våren.

Vi har inga större ingrepp i vår vardag ännu utan mycket vilar på oss själva som individer att ta ansvar för att stanna hemma om vi är sjuka och att minska sociala kontakter utöver nödvändigt under en period.

Detta är viktigt för att hjälpa samhället plana ut smittspridningen över tid.

Den enda riskgrupp som är utpekad som behöver mer skydd och själva måste ta sin situation på allra största allvar är äldre personer då det visat sig att man i den ålderskategorin är extra mottaglig för viruset.

Som ett led i det tar vi som golfklubb ansvar och följer råden att skydda er som riskgrupp vilket betyder att  Ädelgolfträffarna inomhus i golfhallen härmed ställs in för resten av vårsäsongen.

Detta är ett beslut fattat av klubbledning med stöd av Lennart, Lennart och Kerstin i Ädelgolfen.

Vi ska spela golf i sommar och njuta av det men fram till dess ska vi försöka alla att skydda och hjälpa varandra och ta eget ansvar för sin egen och andras trygghet.

Läs gärna råden här bifogat.

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/mars/folkhalsomyndighetens-rad-om-traning-och-idrott

 

Med vänlig hälsning

Ulrika  Westin – Klubbchef